Vælg din afdeling
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
1. februar 2018 Optaget
22. februar 2018 Optaget
5. marts 2018 Valgt 4 ledige pladser
15. marts 2018 6 ledige pladser
5. april 2018 7 ledige pladser
30. april 2018 10 ledige pladser
14. maj 2018 10 ledige pladser
25. maj 2018 10 ledige pladser
7. juni 2018 10 ledige pladser
21. juni 2018 10 ledige pladser
13. august 2018 20 ledige pladser
23. august 2018 10 ledige pladser
4. september 2018 10 ledige pladser
17. september 2018 10 ledige pladser
27. september 2018 10 ledige pladser
22. oktober 2018 10 ledige pladser
1. november 2018 10 ledige pladser
12. november 2018 10 ledige pladser
22. november 2018 10 ledige pladser
3. december 2018 10 ledige pladser
13. december 2018 10 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 1. marts 2018
Startdato 5. marts 2018
Slutdato 13. marts 2018
Varighed 7,0 dage
Deltagerpris 826,00 kr.
Pris for ledige 6009,90 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 6009,90 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Minimum 18 år og gyldig kørekort eller lægeattest
Beskrivelse Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage Der tages forbehold for årlige prisændringer Til ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse: Dette kursus indgår i Erhvervsgrupperne 1) Jern, metal og auto, 2) Transport, post, lager og maskinførerarbejde samt 3) Bygge og anlæg på den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741047592-1805
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 10
4 ledige pladser
Fag til kurset:
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Skolefagkode: 47592
Varighed: 7,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 826,00 kr.
Pris for ledige: 6009,90 kr. (Kursusdeltagelse skal aftales med Jobcentret, som kan bevilge deltagelse og kursusudgift)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 6009,90 kr.

Målgruppe
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Formål:
Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. Deltageren kan: ·  Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige          højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling ¿ herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer. ·  Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes. ·  Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes. ·  Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper. ·  Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. ·  Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.   Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19