Vælg din afdeling
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

Personbefordring med bus

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
9. april 2018 Valgt 6 ledige pladser
1. oktober 2018 7 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 4. april 2018
Startdato 9. april 2018
Slutdato 24. maj 2018
Varighed 30,0 dage
Deltagerpris 3540,00 kr.
Pris for ledige 33405,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 33405,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Minimum 21 år og gyldig kørekort til kat. B. En chauffør, der er mellem 21 år og 23 år og har gennemført dette kursus, må kun udføre rutekørsel på en strækning, der ikke overstiger 50 km. Fra det fyldte 23. år kan den pågældende udføre alle former for national buskørsel.
Beskrivelse Personbefordring med bus Til ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse: Dette kursus indgår i Erhvervsgruppen Transport, post, lager og maskinførerarbejde på den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741040531-1802
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 8
6 ledige pladser
Fag til kurset:
Personbefordring med bus
Skolefagkode: 40531
Varighed: 30,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 3540,00 kr.
Pris for ledige: 33405,00 kr. (Kursusdeltagelse skal aftales med Jobcentret, som kan bevilge deltagelse og kursusudgift)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 33405,00 kr.

Målgruppe
Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i rute eller turist trafik.

Formål:
Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring.

Indhold:
Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i Rigspolitiets undervisningsplan for køreuddannelse til denne kategori jf. bek. nr. 1599 af 22/12/2014.Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf Trafik- og Byggestyrelsens bek. nr.877 af 08/07/2015om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19