Vælg din afdeling
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
17. august 2018 Valgt 16 ledige pladser
28. september 2018 18 ledige pladser
7. december 2018 16 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 16. august 2018
Startdato 17. august 2018
Slutdato 17. august 2018
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 118,00 kr.
Pris for ledige 813,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 813,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse For medarbejdere der læsser, aflæsser biler, udfylder transportpapirer og kører med ADR-gods under frimængden skal gennemføre et kursus der i AMU-regi varer 8. lektioner. Der er ingen eksamen i forbindelse med kurset. Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk Fra d. 1. juli 2015 gælder kravet også for chauffører af biler med LQ varer afmærket med denne fareseddel.
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741045259-1804
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 18
16 ledige pladser
Fag til kurset:
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Skolefagkode: 45259
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 118,00 kr.
Pris for ledige: 813,50 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 813,50 kr.

Målgruppe
Adgang til uddannelsen har personer, som tilhører AMU-lovens målgrupper, og som er beskæftiget med af- og pålæsning, lager-/terminalarbejde, dokumentbehandling af farligt gods, eller skal til at beskæftige sig med disse emner som ansat i en virksomhed.

Formål:
Deltageren kan, med baggrund i sit ansvarsområde, udføre arbejdet i henhold til de krav, der i ADR, kapitel 1.3 stilles til personale, der er involveret i udfærdigelse af transportdokumenter og lager- og terminalarbejde i forbindelse med farligt gods.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver, udføre arbejdet med forberedelser til transport, samt af- og pålæsning af farligt gods, i henhold til bestemmelserne i ADR, kapitel 1.3.

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19