Vælg din afdeling
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

Teleskoplæsser med gafler - betjening

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
26. februar 2018 Optaget
5. marts 2018 Optaget
6. juni 2018 Valgt 12 ledige pladser
8. oktober 2018 12 ledige pladser
26. november 2018 12 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 5. juni 2018
Startdato 6. juni 2018
Slutdato 12. juni 2018
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 540,00 kr.
Pris for ledige 4984,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 4984,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Minimum 18 år og gyldig kørekort eller lægeattest.
Beskrivelse Teleskoplæsser med gafler - betjening Til ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse: Dette kursus indgår i Erhvervsgruppen Bygge og anlæg på den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741040073-1803
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 12
12 ledige pladser
Fag til kurset:
Teleskoplæsser med gafler - betjening
Skolefagkode: 40073
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 540,00 kr.
Pris for ledige: 4984,50 kr. (Kursusdeltagelse skal aftales med Jobcentret, som kan bevilge deltagelse og kursusudgift)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4984,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig primært til faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen. Deltagerne skal være helbredsmæssigt egnet til at føre et teknisk hjælpemiddel. Dette dokumenteres enten ved kørekort eller den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort jf. bekendtgørelse nr. 382 af 23/04/2007 § 6.

Formål:
Deltagerne kan betjene teleskoplæsser med gafler sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt til løft og transport af forskellige godstyper iht Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011. For deltagelse kræves, at deltageren er helbredsmæssigt egnet til at føre et teknisk hjælpemiddel. Dette dokumenteres enten ved kørekort eller den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort.

Indhold:
Deltagerne kan betjene teleskoplæssere monteret med gafler til løft og transport af forskellige godstyper i.h.t. Arbejdstilsynets regler og kan betjene forskellige varianter af både maskiner og udstyr. Deltagerne kan bedømme maskinens manøvreevne (styresystemet) samt tyngdepunkt og stabilitet ved hjælp af maskinens lastdiagram og kan udføre arbejdet ud fra viden om hvordan maskinernes stabilitet ændres ved løft, udskydning af bom samt ved krøjning. Deltagerne kan ud fra viden om de forskellige godstyper optage og afsætter disse samt foretage stabling og kan anvende teleskoplæsseren sikkerhedsmæssigt korrekt og under hensyntagen til omgivelserne, til personfærdsel i nærheden af maskinen samt til anvendelse på ikke plant underlag og i snævre passager. Deltagerne kan udføre dagligt eftersyn og vedligeholdelse af maskinen samt sikre at lovpligtige eftersyn overholdes både for maskinen og for løftemateriellet.

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19