Vælg din afdeling
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU
Integrationsgrunduddannelse

Integrationsgrunduddannelse

(IGU) Integrationsgrunduddannelse

Hvad er IGU Integrationsuddannelse?

Integrationsgrunduddannelsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der vil vide mere om og få erfaring med det danske arbejdsmarked.

Grunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

Målgruppe

Integrationsuddannelsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18-40 år, der har folkeregisteradresse i Danmark og har haft det i mindre end 5 år.

Fordele ved IGU

Deltagerne får bl.a.:

  • et grundlæggende kendskab til det danske arbejdsmarked
  • kompetencer til at gennemføre daglige arbejdsfunktioner
  • sproglige kompetencer til at varetage et job i en bestemt branche

Fleksibel uddannelse

Integrationsuddannelsen skal give deltagerne kvalifikationer, der kan gøre dem i stand til at påbegynde en erhvervsrettet uddannelse eller give dem mulighed for varig beskæftigelse inden for et bestemt arbejdsområde.

Uddannelsesforløbet sammensættes individuelt efter aftale mellem virksomhed og deltager. Forløbet er formet som et praktikforløb, hvor der veksles mellem arbejde i virksomheden og skoleophold. Skoleopholdene er tilpasset den enkelte deltager.

EUC Nordvest og Thy-Mors HF og VUC udbyder IGU til

  • Fødevareindustri
  • Værkstedassistent
  • Landbrugsmedhjælper
  • Servicemedarbejder

Tilmelding

Tilmelding foregår her

Årshjul

Hvert halve år udbyder Thy-Mors HF & VUC et FVU modul, der indeholder forskellige trin.

Nedenfor kan du se oversigten over de kurser/moduler, der holdes hvert forår og efterår.

Forår

   
Kursus
Sted
Varighed

FVU

Thy-Mors HF& VUC

8 dage
(En dag om ugen)

Intro til det danske arbejdsmarked

EUC Nordvest

3 dage

Intro til brancheområde,
fælles 1
AMU 40533

EUC Nordvest

10 dage

Intro til brancheområde,
specifik 1
AMU 40533

EUC Nordvest

5 dage

 

Efterår

   
Kursus
Sted
Varighed
FVU Thy-Mors HF & VUC

8 dage
(En dag om ugen)

Intro til brancheområde,
fælles 2
AMU 40533

EUC Nordvest

10 dage

Intro til brancheområde,
specifik 2
AMU 40533

EUC Nordvest

5 dage

Intro til arbejdsmarkedskurser
AMU 40533
EUC Nordvest

3 dage

 

Faktaboks

Målgruppe
Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18-40 år, der i mindre end 5 år har haft folkeregisteradresse i Danmark.


Start

Forår og efterår


Tilmelding

Klik her for tilmelding

 

 

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19