Vælg din uddannelse
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

Plejehjemmet Fyrglimt

Plejehjemmet Fyrglimt er gået i gang med LEAN og det skaber struktur

Målet er mere tid til vores beboere

I dag har vi primært Social- og sundhedsassistenter ansat, fordi vi som offentlig virksomhed er nødt til at kompetenceudvikle os. Det offentlige presses på ressourcer, for der er mange nye opgaver, komplekse regler og love, som man skal forholde sig til. Og borgerne bliver mere komplekse i sygdomsbilledet. 

Presset på os betyder, at vi skal være mere effektive for færre midler. Derfor har Leam flere gange været i tankerne. Vi kom dertil, at det nu havde højeste prioritering, så vi fik uddannet 4 i personalegruppen, en tillidsrepræsentant, en arbejdsmiljørepræsentant, en sygeplejerske og en teamleder, i ”Lean ledelse i praksis”. 

"Jeg har allerede en fornemmelse af, at personalet sætter en ære i at overholde de aftaler, vi har lavet med hinanden. Det er en kulturændring, som tager tid, men den giver helt sikker gevinst, og samtidig en stolt faglighed blandt os alle.” 

Lisbeth Simonsen, teamleder, Fyrglimt

Ejerskab, uddannelse, træning og ledelse lig starten på succes

Fyrglimt har fra starten haft fokus på ejerskab, uddannelse, træning og ledelse. Og det har skabt en rigtig god forudsætning for at igangsætte Lean, som jo straks afstedkommer nye tiltag, idéer og forandringer!

Forløbet startede med Leanleder-uddannelse og derefter blev der afholdt informationsmøde og Lean introduktionsdag for hele personalegruppen. 

Medarbejderne på Fyrglimt har skabt deres eget spildkatalog, og har selv formuleret 5 Lean-principper, som passer til deres arbejdsplads". 

Bettina D. Mikkelsen, Lean konsulent, EUC Nordvest

 

Alle på Fyrglimt er nu uddannet i 5S-modellen, og alle har været involveret i 5S-processen, som er blevet indført overalt på Fyrglimt! Nu skal 5S forankres før nye tiltag sættes i gang. 

Lageret før implementeringen af Lean 

Fyrglimts lager før Lean 

Lageret efter implementeringen af Lean

Fyrglimts lager efter implementering af Lean

Den nye opgavetavle, der er nem at overskue for alle

Opgavetavle på Fyrglimt

 

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19