Vælg din uddannelse
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

Skamol Vermi

Uddannelse motiverer medarbejderne til at arbejde med Lean

Målet er bl.a. at reducere transporter

Baggrunden for værdistrømsanalysen var meget håndtering internt af emner på paller med stor transportaktivitet til følge, samt pladskrævende mellemlagre.

Der blev samlet et team bestående af medarbejdere fra produktion, bearbejdning, planlægning og pakkeri.

Der blev lavet en værdistrømsanalyse fra pakkeri til færdigvarelager/bearbejdning, som gav et godt udgangspunkt for at udpege de steder, hvor forbedringer kunne laves.

Gruppen satte sig nogle klare mål, og tog sig også tid til at finde mere spild i processen, udover lager og transport. Resultatet blev en handlingsplan med de forbedringspunkter, som gruppen var blevet enige om at gennemføre.

Hele forløbet blev synliggjort på en væg i fabrikken, og der blev aftalt opfølgning, så implementering og forankring kunne sikres. Der var banet vej for forbedringer med tilfredse medarbejdere og gode løsninger.

Flemming Jensen, fabrikschef på Skamol Vermi 

Medarbejderinvolvering i problemløsningsproces lig med succes.

Skamol Vermi er en Lean-virksomhed, som har forstået at bruge værktøjerne i Lean til at få optimeret på deres processer. Men de har også forstået det helt basale i Lean tankegangen, som omhandler ejerskab og forandringsledelse.

Når der sættes gang i en optimerings- eller problemløsningsproces, inddrages alle de parter, som bliver berørt af processen, og alle tages med på rejsen.

Der kommer ikke eksperter ind fra sidelinjen og fortæller hvordan løsningen skal se ud. På Skamol arbejdes der på at komme i dybden på årsagerne, og der lyttes til medarbejderne, når løsningerne skal findes.

Der arbejdes konstant med forbedringer, og i virksomhedskulturen findes en stor forandringsparathed.

Jeg tror, at den måde at arbejde med Lean-værktøjerne på, skaber større mulighed for forankring af nye tiltag, og i sidste ende tilfredse kunder og bundlinje til virksomheden.”

Bettina D. Mikkelsen, Lean konsulent, EUC Nordvest

 

 

 

 

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19