Vælg din uddannelse
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU
Thy-Mors Energi

Thy-Mors Energi

Kundetilpassede kursusforløb gør en forskel

Thy-Mors Energi har haft alle medarbejdere igennem et tilpasset kursusforløb med fokus på kommunikation, forandringsprocesser og teambuilding.

”Vi har holdt en række planlægningsmøder med en konsulent fra Kursuscentret. Her har vi fået afstemt vores forventninger, og her har Kursuscentret fået en fornemmelse af, hvad Thy-Mors Energi er for en størrelse, og hvordan vi gerne vil arbejde med udviklingen af vores medarbejdere. Det har været meget vigtigt for konsulenten at ”kende huset”. Den viden har de udnyttet til UG, idet de har formået at tilpasse kurserne til vores værdier, vision og mission. Det har gjort, at vores medarbejdere har kunne relatere det hele til vores virksomhed og den hverdag, de kender, og det har helt klart været med til at øge deres interesse og engagement, hvilket jo er guld værd i forhold til læringsprocessen. ”

Diana Andersen. HR-chef, Thy-Mors Energi

Et spændende og udfordrende forløb for Kursuscentret.

”Fleksibilitet er en nødvendighed, når sådan et forløb skal lykkes. AMU-kurser har nogle overordnede målbeskrivelser, der skal følges, og kunsten er derfor at tilpasse indholdet, så undervisningen bliver tilpasset virksomheden i den udstrækning, det kan lade sig gøre. Det bliver bare lidt sjovere – og mere udfordrende – når opgaver og andet tager udgangspunkt i ens egne daglige opgaver. For os ville det slet ikke give mening ikke at tilpasse et forløb som det, vi har kørt med Thy-Mors Energi. Det giver bare dét ekstra, når kursisterne kan relatere stoffet til deres egen hverdag, og de får lov at arbejde med genkendelige problemstillinger.”

Rikke Scheele-Simonsen, konsulent, EUC Nordvest

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19