Vælg din afdeling
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU
Projekt VAU

Projekt VAU

Valg af Uddannelse

Projektperiode

31. marts 2016 – 31. marts 2019

Budget

Samlet budget i kr.: 9.963.438,-
- bevilget EU-medfinansiering (EFS støtte) i kr.: 4.981.720,-

To indsatser

VAU står for ’Valg af uddannelse’, og projektets mål er at udvikle et praktisk og anvendeligt værktøj, der kan støtte det tværorganisatoriske arbejde med at motivere ledige til uddannelse.

Projektet har overordnet to indsatser:

 1. At støtte ledige dagpengemodtagere i et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært i overensstemmelse med egne muligheder og arbejdsmarkedets behov. 
 2. At udvikle en systemisk tilgang og ”værktøjer der virker” i vejledningen og motivationen til uddannelse for projektets målgruppe. Metoderne vil i projektet blive udviklet og anvendt på tværs af parterne, der har kontakt med deltagerne. Borgeren oplever dermed, at alle parter samarbejder om samme plan, og at der er en rød tråd i samtaler og aktiviteter på vejen til kompetencegivende uddannelse.

Uddybende af projektets kernemetoder:

 1. Coachende vejledningssamtaler med projektets partnerkoordinator – fra visitation til start på uddannelse.
 2. Zkurs – 22 dages kursus: Her arbejdes systematisk med at give borgeren indsigt i egen situation og handlingsmuligheder og dermed motivere til at tage ansvar, træffe beslutninger og finde løsninger. Fokus er på uddannelse som vejen til beskæftigelse.
 3. Brobygning til uddannelse, der består af vejlednings- og undervisningsforløb på individuelt valgte uddannelser. Formålet med brobygning er at give den ledige bedre mulighed for og lyst til at vælge og gennemføre en uddannelse.

Målgruppen

Den primære målgruppe er forsikrede ledige og består af ca. 220 borgere, aldersmæssigt 25+, hvoraf 147 forventes at påbegynde uddannelse. Målgruppen er tæt på at miste dagpengeretten og har ingen kompetencegivende uddannelse eller har behov for jobskifte.

Deltagerens ”what’s in it for me”:

 1. Målrettet vejledning til uddannelse sidst i dagpengeperioden.
 2. Mulighed for coachende vejledning, der skal give større indsigt i egne styrker og muligheder i relation til uddannelse – helt fra deltageren træder ind i projektet til afslutningen af grundforløbet på påbegyndt uddannelse.
 3. Deltagelse på Zkurs, 22-dages forløb, indeholdende bl.a.:
  • Enneagram-profil og feedback.
  • Udarbejdelse af egen handlingsplan i et format, der vil blive benyttet af alle parter omkring borgeren.
  • Brobygningsforløb på erhvervsuddannelser.

Geografi

Projektet dækker Morsø-, Thisted- og Jammerbugt kommune. Der afholdes i projektperioden i alt 18 forløb á 22 dage på hhv. EUC Nordvest og VUC & HF Nordjylland i Jammerbugt.

Antal deltagere

Der er pt. planlagt i alt 18 forløb (i skiftevis Thisted og Brovst) med 12-25 deltagere pr. hold.

Projektpartnere

Projektet er udviklet i et partnerskab mellem jobcentre, faglige forbund og uddannelsesinstitutioner i Morsø, Thisted-, og Jammerbugt Kommune:

 • 3F Thy - Mors
 • HK Nordjylland
 • Jobcenter Mors
 • Jobcenter Thisted
 • Jobcenter Jammerbugt
 • Thy Mors HF & VUC
 • VUC & HF Nordjylland
 • SOSU STV
 • EUC Nordvest (projektholder)

Ansatte i projektet

Projektleder Thilde Kielsgaard Heidemann.
Partnerkoordinator og coach Linda Mouritzen.

Herudover arbejder sagsbehandlere, rådgivere, vejledere og undervisere samt administration med projektet og dets deltagere hos de forskellige deltagende parter.

Download folder

Læs mere om hvordan du kan blive faglært sammen med os.

VAU Folder (PDF) (7MB)

 


 

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19