Vælg din uddannelse
Morsø Landbrugsskole
MENU
Indhold på eux

Indhold på eux

Bliv klogere på hvordan eux er opbygget og hvilke gymnasiale fag, du skal have på eux.


En eux er som hovedregel længere end en almindelig erhvervsuddannelse, fordi du har flere boglige fag. Længden og indhold af din eux uddannelse afhænger af, hvilken uddannelsesretning, du vælger.

Opbygningen af eux

Eux er bygget op som en erhvervsuddannelse. Dvs. du skal først gennemføre et grundforløb og derefter fortsætter du på et hovedforløb på den uddannelse, du har valgt.

Du skal have en underskrevet praktikaftale med en godkendt praktikvirksomhed, før du kan starte på dit hovedforløb.

Eux - uddannelse med lærlingeløn

På hovedforløbet skal du i praktik i den virksomhed, du har en praktikaftale med. 

Du får lærlingeløn gennem hele dit hovedforløb.

Gymnasiale fag på eux

På eux skal du have følgende gymnasiale fag:

  • Dansk på A-niveau
  • Engelsk på B-niveau
  • Matematik og samfundsfag på mindst C-niveau

Derudover skal du have et antal fag på niveauerne A, B eller C. To af disse fag skal du have på B-niveau eller højere. 

På eux kommer du også til at arbejde med større skriftlige opgaver. Du skal bl.a. lave et skriftligt eksamensprojekt, hvor du skal inddrage flere af dine fag.

Om os

Morsø Landbrugsskole er en aktiv skole, der har godt fat i erhvervslivet og er en aktiv medspiller i det lokale samfund. Vi kalder det "lokal udvikling med lokale kræfter".
Vores elever vælger ofte os, fordi vi har et stort nærvær, fede faciliteter og lærerne er meget mere end bare lærere.

Kontakt

Morsø Landbrugsskole
Mosegårdsvej 10
7900 Nykøbing Mors
Telefon: 3010 6531