Vælg din uddannelse
Morsø Landbrugsskole
MENU
Løn, refusion og befordring

Løn, refusion og befordring

Regler og retningslinjer vedr. løn, refusion og befordring for godkendte praktikpladser.

Løn og ansættelse

Du skal som virksomhed aflønne eleven under såvel praktikperioder som skoleophold fra den dag uddannelsesaftalen træder i kraft.

Der er, imellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund (3F), indgået en overenskomst om bl.a. arbejdstid, løn og arbejdsforhold for elever. Eleven bliver ansat i virksomheden som lønmodtager med elevløn. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst for området.

Løn under skoleophold

Elevens løn under skoleophold skal betales af den virksomhed, der har eleven i praktik forud for skoleopholdet. Som virksomhed modtager du refusion fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) til at dække elevens løn under skoleopholdene. refusionen bliver udbetalt fuldt ud i uger med søn.- og helligdage, medmindre eleven holder ferie.

I undervisningsfrie perioder bliver lønnen ikke refunderet af AER. Eleven er i disse perioder forpligtet til at vende tilbage til virksomheden, medmindre andet er aftalt med virksomheden.

Lønrefusion/månedsløn

Satser for lønrefusion/månedsløn (kr. pr. skoleuge) se link højre kolonne:

Lønnen skal følge gældende overenskomst, der er opbygget, så der tælles bagfra. Dvs., at i en uddannelse, der er planlagt til at vare 3 år og 5 måneder, skal der betales løn efter 1. uddannelsesår i 5 måneder og derefter stigende for hvert hele uddannelsesår.

Befordringsgodtgørelse

Når eleven er på skolen er der mulighed for at få dækket udgifter til det billigste, offentlige transportmiddel, hvis den daglige skolevej frem og tilbage i alt er længere end 20 km. Som praktikplads skal du betale befordringsudgifterne sammen med den almindelige månedsløn, men det er muligt at få op til 80 % refunderet af AER.

Kostskole

Hvis eleven skal bo på kostskolen, skal du som praktikplads betale for opholdet. 

Læs mere om Morsø Landbrugsskoles kostskole.

Eleven som en driftudgift

Elevens udgifter i forbindelse med skoleophold er en fradragsberettiget driftsudgift for dig som arbejdsgiver. Udgifter under skoleophold vil typisk være til bøger, materialer og studieture.

Om os

Morsø Landbrugsskole er en aktiv skole, der har godt fat i erhvervslivet og er en aktiv medspiller i det lokale samfund. Vi kalder det "lokal udvikling med lokale kræfter".
Vores elever vælger ofte os, fordi vi har et stort nærvær, fede faciliteter og lærerne er meget mere end bare lærere.

Kontakt

Morsø Landbrugsskole
Mosegårdsvej 10
7900 Nykøbing Mors
Telefon: 3010 6531