Vælg din uddannelse
Morsø Landbrugsskole
MENU
Det lokale uddannelsesudvalg

Det lokale uddannelsesudvalg

Morsø Landbrugsskole samarbejder med erhvervslivet, fordi vi vil være på forkant og vide, hvad erhvervslivet har brug for.


For at sikre at undervisningen er på forkant med udviklingen, har Morsø Landbrugsskole en række samarbejdspartnere, bl.a. lokale erhvervsvirksomheder inden for både landbrug og gartneri.

Samarbejdet er med til at give vores elever mulighed for på nært hold at opleve det erhverv, de uddanner sig inden for, gennem hele deres skoleophold.

Det lokale uddannelsesudvalg er sammensat af representanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagere (3F). Arbejdsgiverrepresentanterne er udpeget af de lokale landbrugsorganisationer.

Medlemmer af det lokale uddannelsesudvalg

Formand Charlotte Gosvig, landmand
Næstformand Jens Madsen, faglig sekretær 3F

Øvrige medlemmer:
Thomas Bennedsgaard, landmand
Bjarne Gravesen, landmand
Niels Holger Nordahl, landmand
Mads Tjener, landmand                                       
Tina Hansen, 3F
Jonas Lundgren Bach Korsgaard, afd.leder på Morsø landbrugsskole
Niels Anders Frøkjær Smed, lærer på Morsø Landbrugsskole
Elevrådsformanden, som elevrepræsentant 

Udvalget er sammensat af landmænd fra Thy, Mors og Salling. Der sker nyvalg til udvalget hvert 4. år.

Det lokale uddannelsesudvalgs opgave

Det lokale uddannelsesudvalgs opgave er at sikre en direkte kommunikation med erhvervet,  som aftager skolens elever.

Det lokale uddannelsesudvalg er desuden med til at udforme skolens lokale uddannelsesplan (LUP), og de er med til at sikre, at undervisningen afspejler virkeligheden og at hvervet får elever med relevante kompetencer.

Download forretningsorden

Download underskrift

Jonas Lundgren Bach Korsgaard
Jonas Lundgren Bach Korsgaard
Afdelingsleder
Morsø Landbrugsskole
Mobil: 30 10 65 30

Om os

Morsø Landbrugsskole er en aktiv skole, der har godt fat i erhvervslivet og er en aktiv medspiller i det lokale samfund. Vi kalder det "lokal udvikling med lokale kræfter".
Vores elever vælger ofte os, fordi vi har et stort nærvær, fede faciliteter og lærerne er meget mere end bare lærere.

Kontakt

Morsø Landbrugsskole
Mosegårdsvej 10
7900 Nykøbing Mors
Telefon: 3010 6531