Vælg din uddannelse
Morsø Landbrugsskole
MENU
Fonde

Fonde

Der er mulighed for at søge om legater for trængte landmænd og studerende på Mors.

Morsø Landbrugsskoles Fond

Morsø Landbrugsskoles Fond er en ikke-erhvervsdrivende fond, hvis formål bl.a. er, at: "Yde støtte til unge under uddannelse inden for Morsø Landbrugsskoles naturlige opland og uddannelser."

Formand: Poul Pedersen, landmand
Administreres af EUC Nordvest
Revision: Brandt Revision

Læs den fulde Fondats tekst
Download ansøgningsskema

Ansøgning sendes til:
Morsø landbrugsskole
Att. Fond
Mosegårdsvej 10
7900 Nykøbing Mors

Der er 2 årlige ansøgningsrunder juni og december.

Ansøgningsfrist er d. 1. juni og d. 1. dec.

Karl og Laurits Kristensens Fond

Karl og Laurits Kristensens fonds formål er, "Ud fra trangsbestemte og almengørende hensyn, at støtte betrængte landmænd på Mors, for hvem legatet kan lette dem i en betrængt situation, eller for hvem legatet kan hjælpe til en videreuddannelse inden for landbruget".

Formand: Jonas Lundgren Bach Korsgaard, afdelingsleder på Morsø Landbrugsskole
Administeres af: Revision limfjord

Læs den fulde Fondats tekst
Download ansøgningsskema

Ansøgning sendes til:
Morsø landbrugsskole
Att.Karl og Laurits Kristensens Fond
Mosegårdsvej 10
7900 Nykøbing Mors

Ansøgningsfrist er d. 1. marts.

Om os

Morsø Landbrugsskole er en aktiv skole, der har godt fat i erhvervslivet og er en aktiv medspiller i det lokale samfund. Vi kalder det "lokal udvikling med lokale kræfter".
Vores elever vælger ofte os, fordi vi har et stort nærvær, fede faciliteter og lærerne er meget mere end bare lærere.

Kontakt

Morsø Landbrugsskole
Mosegårdsvej 10
7900 Nykøbing Mors
Telefon: 3010 6531