Vælg din afdeling
Morsø Tekniske Gymnasium
MENU
Optagelse og ansøgning

Optagelse og ansøgning

Sådan bliver du optaget på Morsø Tekniske Gymnasium:

Er du folkeskoleelev eller har du en erhvervsuddannelse – læs hvordan du bliver optaget på Morsø Tekniske Gymnasium.

For at blive optaget på Morsø Tekniske Gymnasium skal du først og fremmest:

  • Have afsluttet 9. klasse i folkeskolen.
  • Have søgt om optagelse på HTX i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
  • Have aflagt en prøve i 2. fremmedsprog.

Derudover skal du være erklæret uddannelsesparat. Hvis du ikke er blevet erklæret uddannelsesparat, men gerne vil på Morsø Tekniske Gymnasium alligevel, indkalder vi dig en samtale.

Mangler du evt. en eller flere af de obligatoriske afgangsprøver, skal du til optagelsesprøve på Morsø Tekniske Gymnasium. Optagelsesprøven består af delprøver i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

For elever med en erhvervsuddannelse

Har du gennemført mindst 20 uger af en erhvervsuddannelse, har du krav på optagelse på Morsø Tekniske Gymnasium, hvis du:

  • Er erklæret studieparat og
  • Hvis uddannelseslederen på din erhvervsuddannelse mener, at du i tilstrækkeligt omfang har gennemført undervisning, der svarer til det gymnasiale niveau i dansk, matematik og engelsk.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen til det tekniske gymnasium er altid d. 1. marts. Senest d. 1. juni samme år får du svar på, om du er optaget på uddannelsen. Undervisningen begynder herefter i august.

For dig, der går i grundskole

Før du søger om optagelse på Morsø Tekniske Gymnasium, skal du have udfyldt en uddannelsesplan. Hvis du går i 9. eller 10. klasse, vil en vejleder på din skole hjælpe dig med at lave den. Vejlederen kan også hjælpe dig med at søge ind via optagelse.dk.

For dig, der ikke går i skole

Hvis du er gået ud af skolen og ønsker at søge om optagelse på Morsø Tekniske Gymnasium, kan du finde ansøgningsskema på optagelse.dk. Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal du sende det direkte til:

Morsø Tekniske Gymnasium
Limfjordsvej 95B
7900 Nykøbing Mors

Vi skal have din ansøgning senest d. 1. marts det år, du vil starte.

Når du er blevet optaget på Morsø Tekniske Gymnasium, er du klar til skolestart i august.

Om os

Morsø Tekniske Gymnasium er Nordvestjyllands naturvidenskabelige gymnasium.
Vi udbyder to spændende linjer.

Kontakt

Morsø Tekniske Gymnasium
Limfjordsvej 95B
7900 Nykøbing Mors
Telefon: 99 19 19 19