Vælg din uddannelse
EUC Nordvest
MENU
EUX Business-elever fra Thy og Mors trækker gennemsnittet op

EUX Business-elever fra Thy og Mors trækker gennemsnittet op

Nye tal viser, at det på landsplan kun er ca. hver fjerde EUX-elev på de merkantile erhvervsuddannelser, der ender med at færdiggøre uddannelsen. De lokale tal viser heldigvis en helt anden og langt mere positiv historie. EUX Business-eleverne fra Thy og Mors ligger nemlig betydeligt over landsgennemsnittet, når det handler om gennemførselsprocenter.

De seneste tal fra EUC Nordvest viser, at for de hold, der færdiggjorde deres EUX Business-uddannelse i juni, var gennemførselsprocenten i Thisted og Nykøbing på henholdsvis knapt 65% og godt 53%. Således er andelen af EUX Business-elever, der gennemfører uddannelsen i Thy og på Mors, mere end dobbelt så høj som landsgennemsnittet.

EUX Business er en kombination af en fuld erhvervsuddannelse og studiekompetencegivende fag. Man kan således som færdiguddannet tage jobs som faglært, eller man kan vælge at fortsætte på en videregående uddannelse. Uddannelsen består af to grundforløb af hver 20 ugers varighed, herefter har man et studiekompetencegivende forløb af ét års varighed, inden man afslutter med et hovedforløb af to års varighed i en praktikvirksomhed. Og det er netop ved overgangen til praktikforløbet, at der på landsplan er en tendens til, at eleverne falder fra.

- Den tendens er vi heldigvis ikke plaget af. Vores elever er generelt meget motiverede for at få en læreplads, og vores vejlederteam, Stifinderen, yder en stor indsats i det praktikpladssøgende arbejde. Samtidig nyder vi stor opbakning fra det lokale erhvervsliv i forhold til at aftage eleverne, så alt i alt har vi stor succes med at få vores elever til også at gennemføre den fulde læretid, fortæller afdelingsleder Anne Mose fra EUD og EUX Business på EUC Nordvest.

De gode takter fortsætter

Og de gode takter ser umiddelbart ud til at fortsætte. Anne Mose har netop modtaget en oversigt over andelen af praktiksøgende elever på det nuværende EUX Business-hold, der skal overgå til virksomhedspraktik her til sommer.

- På det nuværende hold, hvor vi har i alt 46 elever fordelt mellem vores afdelinger i Nykøbing og Thisted, ser tallene endnu bedre ud. Her ønsker hele 75% af Thisted-eleverne at komme i praktik, mens andelen fra Nykøbing ligger på 58%. Reelt burde tallet fra Nykøbing dog opjusteres til 82%, eftersom fire af eleverne vil fortsætte på finansøkonomuddannelsen og tage den med, inden de færdiggør hovedforløbet. De ønsker således at færdiggøre EUX Business, men tager lige en ekstra uddannelse med i bagagen, inden de søger læreplads, slutter Anne Mose.

 Foto i artiklen: Afdelingsleder Anne Mose.

 

Af Sonja Gravesen den 08-03-2019

Job

Vil du arbejde hos EUC Nordvest? Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning eller se, om der er en ledig stilling, der passer til dig.

Job på EUC Nordvest

Kontakt

Receptionens åbningstider er:
Mandag - torsdag fra kl. 7.30 - 15.30
Fredag fra kl. 7.30 - 14.00
Hovednummer: 99 19 19 19

Find adresser her