Vælg din uddannelse
EUC Nordvest
MENU
Nye EU-projekter skal bane vej for fremtidig vækst i Nordjylland

Nye EU-projekter skal bane vej for fremtidig vækst i Nordjylland

EUC Nordvest er blevet partnerskole i to nye EU-Socialfondsprojekter, der skal medvirke til at sikre, at der bliver tilført mere faglært arbejdskraft til det lokale arbejdsmarked – nu og fremadrettet. Begge projekters primære fokus er på STEM-området (Science, Technology, Engineering og Mathematics), hvor efterspørgslen på kompetent arbejdskraft er særlig stor.

I projektet ’Bæredygtige løsninger og bæredygtige overgange’ er målgruppen unge på 8.-10. klassetrin samt FGU-elever. Her er der tale om et projektet, der udspringer af de særlige udfordringer, som gør sig gældende i Nordjylland.

- Siden 2011 er antallet af personer med en STEM-erhvervsuddannelse faldet jævnt i Nordjylland, og virksomhederne har allerede nu svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for de nordjyske virksomheders evne til at være konkurrencedygtige, og derfor er manglen på faglærte med STEM-kompetencer også en alvorlig udfordring for den fremtidige vækst i Nordjylland. Generelt er der alt for få piger, der vælger - og gennemfører - en teknisk eller naturvidenskabelig erhvervsuddannelse. I 2018 var blot 3,5% af eleverne på de deltagende erhvervsskolers grundforløb piger, så her er der helt klart et rekrutteringspotentiale, som vi vil have særligt fokus på i projektet, fortæller Jane Holm Vinther, der er pædagogisk konsulent og projektleder på EUC Nordvest.

Det er de fire nordjyske uddannelsesinstitutioner; EUC Nord, Erhvervsskolerne Aars, AMU Nordjylland og EUC Nordvest, som samarbejder om projektet, der strækker sig over en tre-årig periode.

Fra ufaglært til faglært

Projektet ’Vejen til erhvervsfaglig uddannelse og vækst’ løber ligeledes over en treårig periode, og også her er det STEM-kompetencer, der er i fokus. I dette projekt er målet at få etableret en mere sammenhængende uddannelsesindsats for voksne, hvor man gennem en mere ”håndholdt” indsats skal sikre, at flere ufaglærte løftes til faglært niveau gennem et formelt kompetenceløft. En udfordring, der ikke kun er gældende i Nordjylland, hvorfor aktørerne i dette projekt også tæller repræsenterer fra Region Midtjylland og Region Sjælland.

- Vi har lav ledighed på landsplan, og derfor er det nødvendigt, at virksomhederne får øjnene op for potentialet i den eksisterende arbejdsstyrke. Andelen af ufaglærte er stadig relativt stor, og den andel skal vi have konverteret til faglært arbejdskraft gennem kompetenceløft. Det skal vi blandt andet gøre ved at fremme virksomhedernes, medarbejdernes og de lediges viden om og brug af EUV-systemet (red. Erhvervsuddannelser for voksne), så vi kan få flere STEM-faglærte ad den vej, lyder det fra Jane Holm Vinther.

Tilsammen dækker de to projekter hele spektret fra skoleelever i 8. klasse til ufaglærte voksne, så det er samlet set en ganske bred målgruppe, der er i fokus i projekterne.

- Det kræver en målrettet og ambitiøs indsats, hvis vi skal sikre, at det nordjyske erhvervsliv har adgang til kvalificeret, faglært arbejdskraft både nu og i fremtiden. Med godkendelsen af de to projekter, er vi nu for alvor klar til at tage hul på opgaven, slutter Jane Holm Vinther.

Af Sonja Gravesen den 05-11-2019

Job

Vil du arbejde hos EUC Nordvest? Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning eller se, om der er en ledig stilling, der passer til dig.

Job på EUC Nordvest

Kontakt

Receptionens åbningstider er:
Mandag - torsdag fra kl. 7.30 - 15.30
Fredag fra kl. 7.30 - 14.00
Hovednummer: 99 19 19 19

Find adresser her