Vælg din uddannelse
EUC Nordvest
MENU
Positiv udvikling i skolepraktiksituationen på EUC Nordvest

Positiv udvikling i skolepraktiksituationen på EUC Nordvest

”Faldende aktivitet” er normalt ikke en positiv betegnelse, men dét er det, når vendingen bliver brugt i relation til antallet af elever, der er tilknyttet skolepraktikcentret på EUC Nordvest. Et historisk højt antal lærepladser til skolens elever har nemlig medført, at antallet af elever, der har behov for at starte i skolepraktik, er faldende. 

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har netop offentliggjort en analyse over skolepraktiksituationen på landets erhvervsskoler. Analysen viser, at der er store forskelle på, hvor mange elever de enkelte skoler har i skolepraktik og således også, hvor gode skolerne er til at få etableret uddannelsesaftaler med praktikvirksomheder. De store forskelle mellem skolerne vækker bekymrede miner hos politikerne, der over en bred kam bakker op om DA’s konklusion: Der ligger et stort potentiale i at få alle skoler op på niveau med de skoler, der klarer sig bedst på området.

Styrket indsats har nedbragt behovet

Jens Joel fra Socialdemokratiet udtaler på baggrund af DA’s analyse, at noget tyder på, at det har en effekt, når skoler dedikerer en afdeling eller et ledelsesmæssigt fokus til udfordringerne. Og det er præcis dét, man  - med stor succes - har gjort på EUC Nordvest og dét, der ligger til grund for, at EUC Nordvest ligger fint placeret i DA’s analyse.

- Vi vedtog allerede i foråret 2017 en ambitiøs strategi og målrettet handleplan for vores praktikpladsopsøgende indsats. Dengang etablerede vi en central vejlederenhed, Stifinderen, hvor vi samlede den individuelle elevvejledning og den lære- og praktikpladsopsøgende indsats i én og samme afdeling. Og vi kunne ret hurtigt se, at det havde en positiv effekt på antal indgåede uddannelsesaftaler. I dag har vi styrket indsatsen yderligere med etableringen af en særskilt erhvervsafdeling for vores virksomhedsrettede aktiviteter; Stifinder Erhverv. Her har vi et dygtigt team bestående af lære- og praktikpladskoordinatorer, erhvervskonsulenter samt vores chefkonsulent for VEU (VoksenEfterUddannelse). De har alle en stor kontaktflade og masser af gode relationer i det lokale erhvervsliv, og det netværk gør vi i høj grad brug af. Medarbejderne i Stifinder Erhvervbruger mange timer på landevejene, hvor de er ude og besøge de lokale virksomheder og afdække disses ønsker og behov, for efterfølgende at finde det helt rette match mellem virksomhederne og vores lærepladssøgende elever. Stifinder Erhverv agerer således som stifindere for de unge og viser dem vejen ud til praktikpladserne, fortæller direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest.

Skolepraktik er kun en midlertidig løsning

Resultatet af EUC Nordvests praktikpladsopsøgende indsats taler sit tydelige sprog. Antallet af lærepladser er historisk højt, og antallet af elever i skolepraktik er tilsvarende historisk lavt. Et resultat, som Hans Chr. Jeppesen til dels tilskriver skolens lære- og praktikpladskoordinatorers utrættelige indsats samt den enorme lydhørhed og velvilje, skolen møder blandt de lokale virksomheder i Thy, Mors og Fjerritslev-området.

- Men udviklingen skyldes bestemt også lederen af vores praktikcenter, Torben Ladefoged. Han har en meget inspirerende og motiverende tilgang til skolepraktik-eleverne, og han er om nogen garant for at holde dem til ilden og sørge for, at de ikke giver op, men fortætter med at søge læreplads. Det er uden tvivl udslagsgivende for, at ingen af vores skolepraktikelever tager hele deres uddannelse med skolepraktik. Skolepraktik er et godt sikkerhedsnet, som skal sikre, at de unge kan få den uddannelse, de gerne vil have, selvom de ikke har en læreplads på hånden. Men det er tænkt som en midlertidig løsning, indtil det lykkes dem at komme i virksomhedspraktik. Og dét gør det for vores elever, fastslår Hans Chr. Jeppesen.

Han tilføjer samtidig, at det formentlig vil være utopi at forestille sig en situation, hvor skolepraktikcentrene helt mistede deres berettigelse.

- Der vil altid være en ubalance i enten større eller mindre grad. Som skole kan man sagtens have et superflot elevoptag og være skarp på at skaffe uddannelsesaftaler, men hvis fordelingen på de respektive uddannelser er for skæv, vil det alt andet lige give nogle udfordringer. Hvis eksempelvis antallet af unge, der søger mod et bestemt fag, lige pludselig tager himmelflugten, så kan erhvervet ikke opsluge alle. I de situationer er skolepraktik jo en fremragende løsning, indtil der kommer balance i tingene igen, slutter Hans Chr. Jeppesen.

Af Sonja Gravesen den 12-12-2019

Job

Vil du arbejde hos EUC Nordvest? Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning eller se, om der er en ledig stilling, der passer til dig.

Job på EUC Nordvest

Kontakt

Receptionens åbningstider er:
Mandag - torsdag fra kl. 7.30 - 15.30
Fredag fra kl. 7.30 - 14.00
Hovednummer: 99 19 19 19

Find adresser her