Vælg din afdeling
EUC Nordvest
MENU
Det gode studiemiljø finder man også på erhvervsuddannelserne

Det gode studiemiljø finder man også på erhvervsuddannelserne

Det er kort og godt manglende viden om studiemiljøet på erhvervsuddannelserne, der er årsag til, at mange forældre lader vægtskålen tippe til det almene gymnasiums side, når de skal rådgive deres børn omkring valg af ungdomsuddannelse.

Faktum er nemlig, at erhvervsskolerne – både på landsplan og lokalt – kan tilbyde et attraktivt studiemiljø, der imødekommer de unges behov såvel socialt som fagligt.

En ny undersøgelse, som IUM Insight/YouGov har lavet på vegne af DitBarnsFremtid viser, at blandt godt 1.000 adspurgte forældre til unge mellem 14 og 21 år, vægter hele 46% af forældrene studiemiljøet i meget høj eller høj grad. Samtidig tror 29% af forældrene, at det bedste studiemiljø skal findes på det almene gymnasium, mens kun 3-5% tror, at det er bedst på erhvervsuddannelserne.

- Det er ærgerligt, at vi ikke har formået at synliggøre, at erhvervsskolernes studiemiljø sagtens kan matche det almene gymnasiums. Vi har både introforløb, studieture og ekskursioner, og vi har lektiecaféer, åbne værksteder, læsevejledere og en dedikeret vejlederenhed. Samtidig er erhvervsuddannelserne her på EUC Nordvest en del af et attraktivt Campus-miljø, der huser en bred palette af forskellige ungdomsuddannelser. Vores Grundforløb 1-elever fra de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser har til huse i vores GF1-afdeling, og i samme campus-område har eleverne fra HHX, HTX, STX, HF og SOSU sin gang, så man er tæt på sine kammerater uanset, hvilken uddannelsesretning, de måtte have valgt. Jeg tror, at der er behov for at få formidlet et mere tidssvarende billede af, hvad det vil sige at gå på en erhvervsuddannelse. Det er ikke kun et spørgsmål om at få fortalt, at der er gode job-, videreuddannelses- og fremtidsmuligheder, hvis man vælger en erhvervsuddannelse. Det handler også om at få fortalt, at mens man er her, har man både en masse sociale aktiviteter og et fagligt godt studiemiljø til sin rådighed, lyder det fra direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest.

Kært barn har mange navne.

Kostskole, elev-hotel, erhvervskollegie, talent-college……erhvervsskolerne anvender mange forskellige betegnelser for det, man på EUC Nordvest slet og ret kalder ’skolehjem’. For det er præcis dét, det er: Et hjem.

Et hjem, hvor elever kan bo, mens de tager deres erhvervsuddannelse. IUM Insight/YouGov har i sin undersøgelse været rundt og besøge erhvervsskoler over hele landet – herunder EUC Nordvest – hvor de bl.a. har talt med elever, der er en del af campusmiljøerne men også elever, der bor på skolehjem. Den klare melding fra en række erhvervsskoler og skolehjem lyder, at det sociale miljø skaber grobund for en højere faglighed og en større gennemførselsprocent på erhvervsuddannelserne. Og de unge skolehjemselever selv – ja de beretter om et højt fagligt niveau, sjove studieture, hygge og fællesskab over lektierne og nye venskaber.

- Vores skolehjem i Thisted, på Morsø Landbrugsskole og på Fiskeriskolen minder jo lidt om en efterskole, hvor man kan bo sammen med sine kammerater, hvor man får serveret lækker mad, og hvor der er masser af fritidsaktiviteter og sociale arrangementer, man kan deltage i. Det er trygge rammer og en god opstart på voksenlivet, og der er altid voksne i nærheden, hvis der er behov for hjælp. EUC Nordvest deltager i øvrigt i en forsøgsordning, der gør det muligt for lærlinge at bo på skolehjem under deres skoleperioder, og det betyder, at også elever langvejs fra trygt kan vælge EUC Nordvest i visheden om, at de her kan blive en del af et spændende campusmiljø og få et værelse på skolehjemmet, mens de går her. Man kan med andre ord roligt kigge i erhvervsuddannelsernes retning, hvis man prioriterer et attraktivt studiemiljø, hvor der er fokus på såvel de sociale som de faglige aspekter, fastslår skolehjemsleder Michael H. Thomsen fra EUC Nordvest.

 

Af Sonja Gravesen den 07-06-2018

Job

Vil du arbejde hos EUC Nordvest? Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning eller se, om der er en ledig stilling, der passer til dig.

Job på EUC Nordvest

Kontakt

Receptionens åbningstider er:
Mandag - torsdag fra kl. 7.30 - 15.30
Fredag fra kl. 7.30 - 14.00
Hovednummer: 99 19 19 19

Find adresser her