Vælg din uddannelse
Teknisk Gymnasium Thisted
MENU
Bæredygtig Teknologi

Bæredygtig Teknologi

Synes du, at bæredygtighed og miljø er et vigtigt tema? På Bæredygtig Teknologi kommer du blandt andet til at beskæftige dig med, hvordan man rent teknisk kan udvikle løsninger til at modvirke forurening af jord, vand og luft.


Gennem fagene teknologi A og samfundsfag B kommer du både til at arbejde med at udvikle konkrete koncepter og prototyper samt vurdere den samfunds- og miljømæssige betydning af disse, og hvorledes det spiller ind med det politiske virke og nutidige samfundstendenser. 

Teknologi A - studieretningsfag

Faget Teknologi A er et projektfag, hvor du lærer at identificere proble-mer og udfordringer i samfundet eller din dagligdag, og hvordan man, ud fra dét, kan skabe nye muligheder og produkter gennem innovative og kreative procestilgange. Et centralt element i faget er, at man arbej-der i projektgrupper og sammen udvikler nye produkter gennem praktisk fremstilling og produktion i værksteder og laboratorier. Gennem faget får du nogle vigtige kompetencer inden for projektstyring og formidling, lige-som du lærer at håndtere gruppesamarbejde og formidle produktidéer gennem pitching og mundtlige oplæg samt større skriftlige, akademiske rapporter.

Samfundsfag B - studieretningsfag

Gennem faget kommer du til at arbejde med danske og internationale samfundsforhold, herunder samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling. Faget giver dig en forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter, der påvirker samfundsudviklingen i det moderne samfund, herunder hvorledes emner som bæredygtighed og miljø ses i det lys. Endvidere vil du få muligheden for at forholde dig til og deltage i den demokratiske debat, ligesom du lærer at tænke løsningsorienteret i forhold til virkelighedsnære, samfundsmæssige problemer.

Fag

Studieretningsfag

Teknologi A
Samfundsfag B

Obligatoriske fag

Dansk A
Teknikfag A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Engelsk B
Idéhistorie B
Biologi C
Kommunikation/IT C

Valgfag

Matematik A
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Spansk B
Programmering C
Astronomi C
Innovation C
Psykologi C
Tysk C
Fransk C
Markedskommunikation C
International teknologi- og kultur C
Kulturforståelse C
Finansiering C
Musik- og lydproduktion C

Mål og indhold for de enkelte fag

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se mål og indhold for de enkelte fag på denne studieretning.

 

Faktaboks

Varighed

3 år


Adgangsgivende

Videregående uddannelser


Ansøgningsfrist

1. marts


Adgangskrav

Bestået 9. kl.

Kent Kjær Urup Hansen
Kent Kjær Urup Hansen
Uddannelseschef
Teknisk Gymnasium Thisted
Tlf: 99 19 19 19

Om os

Teknisk Gymnasium Thisted er Nordvestjyllands naturvidenskabelige gymnasium.
Vi udbyder mange spændende linjer inden for bl.a. naturvidenskab, computervidenskab, sundhed og innovation.

Kontakt

Teknisk Gymnasium Thisted
Lerpyttervej 54
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19