Vælg din uddannelse
Teknisk Gymnasium Thisted
MENU
Idrætsvidenskab

Idrætsvidenskab

Kunne du tænke dig en naturvidenskabelig studentereksamen med fokus på idræt, sport og træningslære? Så er linjen Idræt nok lige dig.


Studieretningen er et godt udgangspunkt for dig, som interesserer dig for sportens verden, og som måske går med tanker om at læse idræt eller på anden måde beskæftige dig med sport og idræt. Kombinationen af idræt B og bioteknologi A gør, at du både får idræt i teori og praksis, og får et indgående indblik i hvorledes kroppen fungerer og påvirkes af træning – helt ned på celleniveau. 

Her får du mulighed for at dyrke idrætten i teori og praksis, og du vil gennem Idræt B blive introduceret for en lang række idrætsformer. Samtidig vil du i Bioteknologi A arbejde med koblingen mellem bioteknologiske processer og fysisk aktivitet. Her vil du gennem eksperimentelt arbejde og teoretisk forståelse eksempelvis få indsigt i de teknikker, der tillader os at manipulere med vores biologiske forudsætninger, og hvilken betydning det kan have for den fysiske præstation inden for sportens verden.

Studieretningen er et godt udgangspunkt for dig, som ønsker en bredere viden om idræt og træning, og som eksempelvis går med tanker om at læse til fysioterapeut eller idræt på universitetet.

Bioteknologi - studieretningsfag

Faget dækker et tværfagligt område inden for biologi, sundhedsvidenskab og de tekniske videnskaber og beskæftiger sig med anvendelse af viden og metoder inden for områder som biologisk produktion, miljø, medicin og sundhed. I Bioteknologi A kommer du til at arbejde med biologiske, naturvidenskabelige og eksperimentelle arbejdsmetoder i såvel laboratoriet som i naturen samt og områder og teknologier som DNA-sekvensering, 3D Bioprint og genmodificerede organismer (GMO), ligesom du vil skulle inddrage viden og metoder fra andre fag, særligt kemi og matematik. Endelig vil du få en indsigt i de videre uddannelses- og karrieremuligheder, som faget peger frem imod, som eksempelvis læge, bioteknolog, dyrlæge eller laborant.

Idræt B - studieretningsfag

Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet og kendskabet til forskel-lige idrætsgrene og træningsmetoder. Gennem fysisk aktivitet, træning af idrætslige færdigheder, og inddragelse af teori, viden, kundskaber og erfaringer med kroppen og dens bevægelsesmuligheder, får du indgå-ende indsigt i idrættens betydning for sundheden samt en forståelse for idrættens kulturelle værdier.

Fag

Studieretningsfag

Bioteknologi A
Idræt B

Obligatoriske fag

Dansk A
Teknikfag A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Teknologi B
Engelsk B
Idéhistorie B
Biologi C
Samfundsfag C
Kommunikation/IT C

Valgfag

Matematik A,
Fysik A,
Kemi A,
Teknologi A,
Engelsk A,
Samfundsfag B,
Spansk B,
Fransk C,
Programmering C,
Astronomi C,
Innovation C,
Psykologi C,
Tysk C,
Markedskommunikation C,
International teknologi og kultur C,
Kulturforståelse C,
Finansiering C,
Musik- og lydproduktion C

Mål og indhold for de enkelte fag

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se mål og indhold for de enkelte fag på denne studieretning.

 

Faktaboks

Varighed

3 år


Adgangsgivende

Videregående uddannelser


Ansøgningsfrist

1. marts


Adgangskrav

Bestået 9. kl.

Kent Kjær Urup Hansen
Kent Kjær Urup Hansen
Uddannelseschef
Teknisk Gymnasium Thisted
Tlf: 99 19 19 19

Om os

Teknisk Gymnasium Thisted er Nordvestjyllands naturvidenskabelige gymnasium.
Vi udbyder mange spændende linjer inden for bl.a. naturvidenskab, computervidenskab, sundhed og innovation.

Kontakt

Teknisk Gymnasium Thisted
Lerpyttervej 54
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19