Vælg din uddannelse
Teknisk Gymnasium Thisted
MENU
Ingeniørvidenskab

Ingeniørvidenskab

Er dit mål at blive ingeniør? Vælg studieretningen Ingeniørvidenskab på htx - så finder du måske ud af det.


På ingeniørvidenskab kommer du til at arbejde med planlægning og styring af produktion, proces og produkter, og du får et indgående kendskab til udvikling af teknologier og matematikkens rolle og anvendelsesområder i forhold til det.
Har du planer om at læse videre til ingeniør, så er ingeniørvidenskab et oplagt valg. For med matematik på A-niveau og teknologi på A-niveau, får du et godt fundament til at søge ind på en videregående uddannelse med netop dét fokus, ligesom du vil udvikle mange af de kompetencer, som du skal bruge i din videre uddannelse og i dit arbejde som ingeniør.

Matematik A - studieretningsfag

Matematik A er det højeste niveau i matematik, som man kan få på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Det består af både teoretiske og praktiske områder, hvor du blandt andet lærer, hvordan man ved hjælp af matematiske teorier og modeller kan beskrive, analysere og vurdere tekniske/teknologiske, naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner og relationer samt opnå indsigt i nye matematiske emner af særlig betydning for de videregående uddannelser. Endeligt er faget adgangsgivende til de
naturvidenskabelige, videregående uddannelser.

Teknologi A - studieretningsfag

Faget Teknologi A er et projektfag, hvor du lærer at identificere problemer og udfordringer i samfundet eller din dagligdag, og hvordan man, ud fra dét, kan skabe nye muligheder og produkter gennem innovative og kreative procestilgange. Et centralt element i faget er, at man arbejder i projektgrupper og sammen udvikler nye produkter gennem praktisk fremstilling og produktion i værksteder og laboratorier. Gennem faget får du nogle vigtige kompetencer inden for projektstyring og formidling, ligesom du lærer at håndtere gruppesamarbejde og formidle produktidéer gennem pitching og mundtlige oplæg samt større skriftlige, akademiske rapporter.

Fag

Studieretningsfag

Matematik A
Teknologi A

Obligatoriske fag

Dansk A
Teknikfag A
Engelsk B
Fysik B
Kemi B
Idéhistorie B
Biologi C
Samfundsfag C
Kommunikation/IT C

Valgfag

Fysik A,
Kemi A,
Engelsk A,
Samfundsfag B,
Spansk B,
Programmering C,
Astronomi C,
Innovation C,
Psykologi C,
Tysk C,
Fransk C,
Markedskommunikation C,
International teknologi- og kultur C,
Kulturforståelse C,
Finansiering C,
Musik- og lydproduktion C

Mål og indhold for de enkelte fag

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se mål og indhold for de enkelte fag på denne studieretning.

Faktaboks

Varighed

3 år


Ansøgningsfrist

1. marts


Uddannelsestype

Gymnasial uddannelse


Adgangskrav

Bestået 9. kl.

Kent Kjær Urup Hansen
Kent Kjær Urup Hansen
Uddannelseschef
Teknisk Gymnasium Thisted
Tlf: 99 19 19 19

Om os

Teknisk Gymnasium Thisted er Nordvestjyllands naturvidenskabelige gymnasium.
Vi udbyder mange spændende linjer inden for bl.a. naturvidenskab, computervidenskab, sundhed og innovation.

Kontakt

Teknisk Gymnasium Thisted
Lerpyttervej 54
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19