Vælg din uddannelse
Teknisk Gymnasium Thisted
MENU
Kommunikation

Kommunikation

Vil du være skarpere på kommunikation og branding – både online og offline? Og går du med en lille journalist eller samfundsdebattør i maven? Så er linjen Kommunikation nok noget for dig.

På Kommunikation kommer du til at producere tekst, billeder og hjem-mesider og til at udforme forskellige kommunikationsprojekter fra idé til aflevering af et færdigt produkt. Du lærer også at inddrage og relatere til samfundsrelevante problemstillinger, som eksempelvis miljø, politik eller samfundsøkonomi i en formidlingssammenhæng. 

Kommunikation og It A - studieretningsfag

I Kommunikation og IT A udvikler du en grundlæggende anvendelses- orienteret forståelse af kommunikationsprodukters etik, æstetik, form og funktion og du lærer at udvikle kommunikationsprodukter såsom hjemmesider, reklamer, blogs og videoer. Du opnår kendskab til produk- tions-og arbejdsprocesser inden for relevante videregående uddannelser og brancher og får en almendannende forståelse af medier og IT-faget. Kommunikation og IT A er adgangsgivende til IT-uddannelser på Huma- niora, såsom digital design og humanistisk informatik.

Samfundsfag B - studieretningsfag

Gennem faget kommer du til at arbejde med danske og internationale samfundsforhold, herunder samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling. Faget giver dig en forståelse af de dynamiske og kom-plekse kræfter, der påvirker samfundsudviklingen i det moderne sam-fund, herunder hvorledes emner som bæredygtighed og miljø ses i det lys. Endvidere vil du få muligheden for at forholde dig til og deltage i den demokratiske debat, ligesom du lærer at tænke løsningsorienteret i for-hold til virkelighedsnære, samfundsmæssige problemer. 

Fag

Studieretningsfag

Kommunikation/It A
Samfundsfag B

Obligatoriske fag

Dansk A
Teknikfag A
Engelsk B
Fysik B
Kemi B
Matematik B
Teknologi B
Idéhistorie B
Biologi C

Valgfag

Matematik A
Fysik A
Kemi A
Teknologi A
Engelsk A
Spansk B
Astronomi C
Innovation C
Psykologi C
Tysk C
Fransk C
Markedskommunikation C
International teknologi- og kultur C
Kulturforståelse C
Finansiering C
Musik- og lydproduktion C

Mål og indhold for de enkelte fag

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se mål og indhold for de enkelte fag på denne studieretning.

 

Faktaboks

Varighed

3 år


Adgangsgivende

Videregående uddannelser


Ansøgningsfrist

1. marts


Adgangskrav

Bestået 9. kl.

Kent Kjær Urup Hansen
Kent Kjær Urup Hansen
Uddannelseschef
Teknisk Gymnasium Thisted
Tlf: 99 19 19 19

Om os

Teknisk Gymnasium Thisted er Nordvestjyllands naturvidenskabelige gymnasium.
Vi udbyder mange spændende linjer inden for bl.a. naturvidenskab, computervidenskab, sundhed og innovation.

Kontakt

Teknisk Gymnasium Thisted
Lerpyttervej 54
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19