Vælg din uddannelse
Teknisk Gymnasium Thisted
MENU
Mediedesign

Mediedesign

Har du en journalist gemt i maven? Er kommunikation og branding dine store interesseområder? Eller drømmer du måske om en fremtidig karriere inden for design eller medier? Så er Mediedesign formentlig lige dig.

Vælger du Mediedesign, venter der dig en spændende og kreativ tid, hvor du får indsigt i både webdesign og praktisk udvikling af
hjemmesider, og du kommer til at lære en masse om kommunikation og design.
Viden, som du vil skulle sætte i praktisk anvendelse, når du skal udvikle forskellige designkoncepter eller medieindhold, og når du skal udvikle og designe digitale og fysiske produkter som fx. hjemmesider, videoindslag, brochurer og boliginventar. 

Kommunikation og It A - studieretningsfag

I Kommunikation og IT A udvikler du en grundlæggende anvendelses- orienteret forståelse af kommunikationsprodukters etik, æstetik, form og funktion og du lærer at udvikle kommunikationsprodukter såsom hjemmesider, reklamer, blogs og videoer. Du opnår kendskab til produk- tions-og arbejdsprocesser inden for relevante videregående uddannelser og brancher og får en almendannende forståelse af medier og IT-faget. Kommunikation og IT A er adgangsgivende til IT-uddannelser på Huma- niora, såsom digital design og humanistisk informatik.

Design B - studieretningsfag

I design kommer du til at arbejde med design i både teori og praksis.  Du vil gennem faget arbejde med, hvorledes du skal gribe en designproces an gennem en designanalyse og brugen af designteori. Her lærer du at identificere et designproblem og gennemføre et designprojekt, ved at an-vende forskellige strategier til idégenerering og konceptudvikling, for til sidst at kombinere dette i konkrete designprojekter af f.eks. møbler eller huse. Endelig kommer du til at arbejde med forskellige kulturers design og arkitekturudtryk som udgangspunkt for dine egne design

Fag

Studieretningsfag

Kommunikation/It A
Design B

Obligatoriske fag

Dansk A
Teknikfag A
Engelsk B
Fysik B
Kemi B
Matematik B
Teknologi B
Idéhistorie B
Biologi C
Samfundsfag C

Valgfag

Matematik A
Fysik A
Kemi A
Teknologi A
Engelsk A
Samfundsfag B
Spansk B
Programmering C
Astronomi C
Innovation C
Psykologi C
Tysk C
Fransk C
Markedskommunikation C
International teknologi- og kultur C
Kulturforståelse C
Finansiering C
Musik- og lydproduktion C

Fagene design og teknologi

Fagene, der bærer studieretningen, er design og teknologi. Undervisningen tilrettelægges som virkelighedsnære projektforløb, hvor projektplanlægning, evaluering og styring er afgørende for sikker og succesfuld fremdrift. Som elev kommer du til at trække på al den viden, du opnår i alle fagene på Teknisk Gymnasium og den inspiration, du får på messer, ekskursioner og virksomhedsbesøg. 

På Teknisk Gymnasium Thisted har tidligere elever blandt andre arbejdet med følgende teknologier:

  • GPS- og overvågningsteknologier
  • Batteri- og styringsteknologier
  • Produktions- og udviklingsteknologier
  • Energi- og miljøteknologier
  • Teknologier inden for vinge- og aerodynamik
  • Teknologier inden for design og produktion af tekstiler/møbler/husholdningsmaskiner
  • Kommunikations- og medieteknologier

Mål og indhold for de enkelte fag

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se mål og indhold for de enkelte fag på denne studieretning.

 

Faktaboks

Varighed

3 år


Adgangsgivende

Videregående uddannelser


Ansøgningsfrist

1. marts


Adgangskrav

Bestået 9. kl.

Kent Kjær Urup Hansen
Kent Kjær Urup Hansen
Uddannelseschef
Teknisk Gymnasium Thisted
Tlf: 99 19 19 19

Om os

Teknisk Gymnasium Thisted er Nordvestjyllands naturvidenskabelige gymnasium.
Vi udbyder mange spændende linjer inden for bl.a. naturvidenskab, computervidenskab, sundhed og innovation.

Kontakt

Teknisk Gymnasium Thisted
Lerpyttervej 54
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19