Vælg din uddannelse
Teknisk Gymnasium Thisted
MENU
Naturvidenskab

Naturvidenskab

På den naturvidenskabelige studieretning hylder vi nysgerrigheden. Vi dykker ned i både teorier og opdagelser – og vi afprøver hellere end gerne om teorierne nu også holder i virkeligheden.


En vindmølle eller et bølgeenergianlæg kan f.eks. efterlade mange spørgsmål. Hvordan virker de? Hvorfor virker de, som de gør? Og hvordan er de lavet? Og hvad er det lige for kræfter, vi påvirkes af, når vi tager en tur i den store rutschebane i tivoli?

I stedet for blot at læse og regne os frem til svarene, så sætter vi os selv op i en rutschebane, vi afprøver eller bygger en vindmølle eller laver andre eksperimenter, som vi observerer, måler og beregner på. 

Matematik A - studieretningsfag

Matematik A er det højeste niveau i matematik, som man kan få på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Det består af både teoretiske og praktiske områder, hvor du blandt andet lærer, hvordan man ved hjælp af matematiske teorier og modeller kan beskrive, analysere og vurdere tekniske/ teknologiske, naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner og relationer samt opnå indsigt i nye matematiske emner af særlig betydning for de videregående uddannelser. Endeligt er faget adgangsgivende til de naturvidenskabelige, videregående uddannelser.

Fysik A - studieretningsfag

Fysik A er et virkelighedsnært, praktisk og løsningsorienteret fag, hvor du gennem kombinationen af eksperimenter og teorier udvikler en teoretisk, naturvidenskabelig indsigt i begreber og metoder, som giver dig mulighed for at undersøge, forstå og diskutere naturvidenskabelige og teknologiske problemstillinger. Med fysik på A-niveau kommer du til at arbejde med naturvidenskabelige metoder, eksperimentelle og teoretiske emner samt modeller og praktiske problemstillinger i værksteder og laboratorier.

Fag

Studieretningsfag

Matematik A
Fysik A

Obligatoriske fag

Dansk A
Teknikfag A
Teknologi B
Kemi B
Engelsk B
Idéhistorie B
Biologi C
Samfundsfag C
Kommunikation/IT C

Valgfag

Kemi A
Teknologi A
Engelsk A
Samfundsfag B
Spansk B
Programmering C
Astronomi C
Innovation C
Psykologi C
Tysk C
Fransk C
Markedskommunikation C
International teknologi- og kultur C
Kulturforståelse C
Finansiering C
Musik- og lydproduktion C

Matematik og fysik

Har du interesse for matematikkens og fysikkens verden og ønsker at dygtiggøre sig særligt inde for disse, skal du overveje at vælge den naturvidenskabelige studieretning.

Om matematikfaget på Teknisk Gymnasium

”Med udgangspunkt i matematiske og praktiske problemstillinger opnår eleven kompetencer, der giver den enkelte både en formel og en reel studiekompetence på højeste gymnasiale niveau.
Faget medvirker til at udvikle elevens personlige kompetencer såsom analytisk sans, logisk tænkning og præcist sprogbrug. Eleven skal gennem uddannelsen stifte bekendtskab med matematik teori, som man møder det i de videregående matematikholdige uddannelser.” (Uddrag fra htx-bekendtgørelsen)

Om fysikfaget på Teknisk Gymnasium

”Faget omfatter menneskets forsøg på gennem hypoteser, eksperimenter og observationer at opnå en struktureret forståelse af verden. Faget er virkelighedsnært og praktisk, og det inddrager erfaringer med fysiske fænomener. Faget er eksperimentelt og teoretisk, og det lægger vægt på modeller, begreber og metoder. Der arbejdes med fysikkens sprog og begreber. 

Faget bidrager til beskrivelse, forståelse og diskussion af samfundsmæssige og teknologiske forhold og til naturvidenskabelig og teknologisk dannelse ved, at emner perspektiveres i videnskabs- og teknologihistoriske forløb. Faget giver forståelse af den naturvidenskabelige arbejdsmetode og dens betydning for udvikling af kultur- og verdensopfattelse.” (Uddrag fra htx-bekendtgørelsen).

Mål og indhold for de enkelte fag

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se mål og indhold for de enkelte fag på denne studieretning.

Faktaboks

Varighed

3 år


Adgangsgivende

Videregående uddannelser


Ansøgningsfrist

1. marts


Adgangskrav

Bestået 9. kl.

Kent Kjær Urup Hansen
Kent Kjær Urup Hansen
Uddannelseschef
Teknisk Gymnasium Thisted
Tlf: 99 19 19 19

Om os

Teknisk Gymnasium Thisted er Nordvestjyllands naturvidenskabelige gymnasium.
Vi udbyder mange spændende linjer inden for bl.a. naturvidenskab, computervidenskab, sundhed og innovation.

Kontakt

Teknisk Gymnasium Thisted
Lerpyttervej 54
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19