Vælg din uddannelse
Teknisk Gymnasium Thisted
MENU
Produktdesign

Produktdesign

Drømmer du om at blive designer, arkitekt, iværksætter eller noget helt fjerde, der kræver gode kompetencer inden for design og udvikling? Eller har du bare brug for at få lov til at arbejde med din kreative side, mens du går i gymnasiet? Så er Produktdesign den rette linje for dig.

På Produktdesign kommer du til at arbejde med forskellige områder af design og teknologiudvikling. Du kommer til at tilegne dig både praktisk og teoretisk viden om, hvordan design og udvikling af produkter gribes bedst an.
Produkterne, du designer og udvikler, kan være alt fra møbler, smykker og tøj til bildesign og arkitektonisk design af huse.

Teknologi A - studieretningsfag

Faget Teknologi A er et projektfag, hvor du lærer at identificere proble-mer og udfordringer i samfundet eller din dagligdag, og hvordan man, ud fra dét, kan skabe nye muligheder og produkter gennem innovative og kreative procestilgange. Et centralt element i faget er, at man arbej-der i projektgrupper og sammen udvikler nye produkter gennem praktisk fremstilling og produktion i værksteder og laboratorier. Gennem faget får du nogle vigtige kompetencer inden for projektstyring og formidling, lige-som du lærer at håndtere gruppesamarbejde og formidle produktidéer gennem pitching og mundtlige oplæg samt større skriftlige, akademiske rapporter.

Design B - studieretningsfag

I design kommer du til at arbejde med design i både teori og praksis. Du vil gennem faget arbejde med, hvorledes du skal gribe en designproces an gennem en designanalyse og brugen af designteori. Her lærer du at identificere et designproblem og gennemføre et designprojekt, ved at an-vende forskellige strategier til idégenerering og konceptudvikling, for til sidst at kombinere dette i konkrete designprojekter af f.eks. møbler eller huse. Endelig kommer du til at arbejde med forskellige kulturers design og arkitekturudtryk som udgangspunkt for dine egne design.

Fag

Studieretningsfag

Teknologi A
Design B

Obligatoriske fag

Dansk A
Teknikfag A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Engelsk B
Idéhistorie B
Biologi C
Samfundsfag C
Kommunikation/IT C

Valgfag

Matematik A
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Samfundsfag B
Spansk B
Programmering C
Astronomi C
Innovation C
Psykologi C
Tysk C
Fransk C
Markedskommunikation C
International teknologi- og kultur C
Kulturforståelse C
Finansiering C
Musik- og lydproduktion C

Mål og indhold for de enkelte fag

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se mål og indhold for de enkelte fag på denne studieretning.

 

Faktaboks

Varighed

3 år


Adgangsgivende

Videregående uddannelser


Ansøgningsfrist

1. marts


Adgangskrav

Bestået 9. kl.

Kent Kjær Urup Hansen
Kent Kjær Urup Hansen
Uddannelseschef
Teknisk Gymnasium Thisted
Tlf: 99 19 19 19

Om os

Teknisk Gymnasium Thisted er Nordvestjyllands naturvidenskabelige gymnasium.
Vi udbyder mange spændende linjer inden for bl.a. naturvidenskab, computervidenskab, sundhed og innovation.

Kontakt

Teknisk Gymnasium Thisted
Lerpyttervej 54
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19