Vælg din uddannelse
Teknisk Gymnasium Thisted
MENU
Sundhedsvidenskab

Sundhedsvidenskab

Kan vi forbedre naturen? Skal vi? Vælg studieretningen Sundhedsvidenskab på htx - så finder du måske ud af det.

På den sundhedsvidenskabelige linje bliver du bl.a. udfordret på at vurdere de etiske dilemmaer, som de bioteknologiske muligheder skaber.
Sundhedsvidenskab befinder sig i krydsfeltet mellem biologi, kemi, matematik og sundhed, og har du planer om at læse medicin eller blive dyrlæge, fysioterapeut eller sygeplejerske, ja så er den sundhedsvidenskabelige linje et oplagt valg.
Gennem eksperimentelt arbejde, teoriforståelse og etisk stillingtagen vil du få indblik i, og komme til at arbejde med, den igangværende bioteknologiske revolution inden for eksempelvis gensplejsning, sygdomsbekæmpelse og fødevareudvikling.

Bioteknologi - studieretningsfag

Faget dækker et tværfagligt område inden for biologi, sundhedsvidenskab og de tekniske videnskaber og beskæftiger sig med anvendelse af viden og metoder inden for områder som biologisk produktion, miljø, medicin og sundhed. I Bioteknologi A kommer du til at arbejde med biologiske, naturvidenskabelige og eksperimentelle arbejdsmetoder i såvel laboratoriet som i naturen samt og områder og teknologier som DNA-sekvensering, 3D Bioprint og genmodificerede organismer (GMO), ligesom du vil skulle inddrage viden og metoder fra andre fag, særligt kemi og matematik. Endelig vil du få en indsigt i de videre uddannelses- og karrieremuligheder, som faget peger frem imod, som eksempelvis læge, bioteknolog, dyrlæge eller laborant.

Matematik A - studieretningsfag

Matematik A er det højeste niveau i matematik, som man kan få på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Det består af både teoretiske og praktiske områder, hvor du blandt andet lærer, hvordan man ved hjælp af matematiske teorier og modeller kan beskrive, analysere og vurdere tekniske/ teknologiske, naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner og relationer samt opnå indsigt i nye matematiske emner af særlig betydning for de videregående uddannelser. Endeligt er faget adgangsgivende til de naturvidenskabelige, videregående uddannelser.

 

 

Fag

Studieretningsfag

Bioteknologi A
Matematik A

Obligatoriske fag

Dansk A
Teknikfag A
Fysik B
Kemi B
Teknologi B
Engelsk B
Idéhistorie B
Biologi C
Samfundsfag C
Kommunikation/IT C

Valgfag

Fysik A
Kemi A
Teknologi A
Engelsk A
Samfundsfag B
Spansk B
Programmering C
Astronomi C
Innovation C
Psykologi C
Tysk C
Fransk C
Markedskommunikation C
International teknologi- og kultur C
Kulturforståelse C
Finansiering C
Musik- og lydproduktion C

Vi arbejder med bioteknologi i sundhedssystemet

I sundhedssystemet giver bioteknologien nye muligheder for behandling og diagnosticering, men samtidig medfører det også en række dilemmaer. Behandlingen af barnløshed er eksempelvis blevet bedre, men med muligheden for at til- eller fravælge mere eller mindre ønskelige træk kommer også spørgsmålet om, hvor meget man bør bestemme på forhånd.

Vi arbejder med bioteknologi inden for fødevarefremstilling

Inden for fødevarefremstilling vinder genmodificerede organismer frem. Det medfører nye muligheder for at dyrke afgrøder med et højere udbytte eller hvor det før ikke var muligt. Samtidig rejser det spørgsmål om risici og langtidsvirkninger i forhold til brugen af genmodificerede organismer samt deres indvirkning på det lokale og globale miljø.

Vi arbejder med mennesker og fysiologi

Endelig har vi med forståelsen af hvordan de biologiske og kemiske processer virker i os mennesker samtidig fået muligheden for at forbedre os selv. Doping, kemiske stoffer og lignende kan øge vores fysiske og mentale præstationer. Men hvilke ændringer vil en sådan påvirkning af vores fysiologi medføre på lang sigt både for det enkelte menneske og for hele samfundet

Bioteknologi er eksperimenter, teori og etik

I sundhedsvidenskab skal vi belyse emnerne nævnt ovenfor (og mange andre) problemstillinger igennem eksperimentelt arbejde, teori og etisk stillingtagen.

Du vil på sundhedsvidenskab bl.a. komme til at arbejde med følgende ting i praksis:

  • Gensplejsning
    Hvordan får man en organisme til at udtrykke et nyt gen og hvilke forholdsregler tager man i forbindelse med arbejdet med gen-modificerede organismer.
  • Bioteknologi i produktionen
    Igennem felt-ture til landbrugsskolen og virksomheder arbejdes der med hvordan bioteknologi anvendes i produktion af fødevarer.
    Igennem egne eksperimenter at producere fødevarer eller andet ved hjælp af bioteknologiske teknikker (proces-teknologi)
  • Sygdom og behandlingHvordan anvender vi den voksende viden omkring menneskets fysiologiske processer til at forbedre vores sundhed?

Mål og indhold for de enkelte fag

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se mål og indhold for de enkelte fag på denne studieretning.

Faktaboks

Varighed

3 år


Ansøgningsfrist

1. marts


Uddannelsestype

Gymnasial uddannelse


Adgangskrav

Bestået 9. kl.

Kent Kjær Urup Hansen
Kent Kjær Urup Hansen
Uddannelseschef
Teknisk Gymnasium Thisted
Tlf: 99 19 19 19

Om os

Teknisk Gymnasium Thisted er Nordvestjyllands naturvidenskabelige gymnasium.
Vi udbyder mange spændende linjer inden for bl.a. naturvidenskab, computervidenskab, sundhed og innovation.

Kontakt

Teknisk Gymnasium Thisted
Lerpyttervej 54
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19