Vælg din uddannelse
Teknisk Gymnasium Thisted
MENU
Computervidenskab

Computervidenskab

Vil du gerne kombinere din interesse for matematik og programmering? Vælg studieretningen Computervidenskab på htx - så finder du måske ud af det.

På Computervidenskab kommer du til at arbejde med programmering af spil, robotter og mange andre ting. Og du får kendskab til, hvorledes matematikken
spiller sammen med programmering.
Du vil gennem uddannelsen få indsigt i blandt andet spildesign og robotkonstruktioner, ligesom du vil stifte bekendtskab med matematikkens betydning og anvendelsesområder – både i forhold til programmering, men også dens betydning for udvikling af teknik og teknologier.
Har du planer om at læse Datalogi, Robotics eller en helt tredje uddannelse inden for programmering og IT, så er Computervidenskab et oplagt valg. For med matematik på A-niveau og programmering på B-niveau, får du et godt fundament til at søge ind på en videregående uddannelse med netop dét fokus.

Fag

Studieretningsfag

Matematik A
Programmering B

Obligatoriske fag

Dansk A
Teknikfag A
Engelsk B
Fysik B
Kemi B
Teknologi B
Idéhistorie B
Biologi C
Samfundsfag C
Kommunikation/IT C

Valgfag

Kemi A
Teknologi A
Engelsk A
Samfundsfag B
Spansk B
Astronomi C
Innovation C
Psykologi C
Tysk C
Fransk C
Markedskommunikation C
International teknologi- og kultur C
Kulturforståelse C
Finansiering C
Musik- og lydproduktion C

Vi arbejder med bioteknologi i sundhedssystemet

I sundhedssystemet giver bioteknologien nye muligheder for behandling og diagnosticering, men samtidig medfører det også en række dilemmaer. Behandlingen af barnløshed er eksempelvis blevet bedre, men med muligheden for at til- eller fravælge mere eller mindre ønskelige træk kommer også spørgsmålet om, hvor meget man bør bestemme på forhånd.

Vi arbejder med bioteknologi inden for fødevarefremstilling

Inden for fødevarefremstilling vinder genmodificerede organismer frem. Det medfører nye muligheder for at dyrke afgrøder med et højere udbytte eller hvor det før ikke var muligt. Samtidig rejser det spørgsmål om risici og langtidsvirkninger i forhold til brugen af genmodificerede organismer samt deres indvirkning på det lokale og globale miljø.

Vi arbejder med mennesker og fysiologi

Endelig har vi med forståelsen af hvordan de biologiske og kemiske processer virker i os mennesker samtidig fået muligheden for at forbedre os selv. Doping, kemiske stoffer og lignende kan øge vores fysiske og mentale præstationer. Men hvilke ændringer vil en sådan påvirkning af vores fysiologi medføre på lang sigt både for det enkelte menneske og for hele samfundet

Bioteknologi er eksperimenter, teori og etik

I sundhedsvidenskab skal vi belyse emnerne nævnt ovenfor (og mange andre) problemstillinger igennem eksperimentelt arbejde, teori og etisk stillingtagen.

Du vil på sundhedsvidenskab bl.a. komme til at arbejde med følgende ting i praksis:

  • Gensplejsning
    Hvordan får man en organisme til at udtrykke et nyt gen og hvilke forholdsregler tager man i forbindelse med arbejdet med gen-modificerede organismer.
  • Bioteknologi i produktionen
    Igennem felt-ture til landbrugsskolen og virksomheder arbejdes der med hvordan bioteknologi anvendes i produktion af fødevarer.
    Igennem egne eksperimenter at producere fødevarer eller andet ved hjælp af bioteknologiske teknikker (proces-teknologi)
  • Sygdom og behandlingHvordan anvender vi den voksende viden omkring menneskets fysiologiske processer til at forbedre vores sundhed?

Mål og indhold for de enkelte fag

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se mål og indhold for de enkelte fag på denne studieretning.

Kent Kjær Urup Hansen
Kent Kjær Urup Hansen
Uddannelseschef
Teknisk Gymnasium Thisted
Tlf: 99 19 19 19

Om os

Teknisk Gymnasium Thisted er Nordvestjyllands naturvidenskabelige gymnasium.
Vi udbyder otte spændende linjer inden for bl.a. naturvidenskab, computervidenskab, sundhed og innovation.

Kontakt

Teknisk Gymnasium Thisted
Lerpyttervej 54
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19