Vælg din uddannelse
Teknisk Gymnasium Thisted
MENU
Design og mediekommunikation

Design og mediekommunikation

Har du en journalist gemt i maven? Er kommunikation og branding dine store interesseområder? Eller drømmer du måske om en fremtidig karriere inden for design eller medier? Så er Design og Mediekommunikation formentlig lige dig.

Vælger du Design og Mediekommunikation, venter der dig en spændende og kreativ tid, hvor du får indsigt i både webdesign og praktisk udvikling af
hjemmesider, og du kommer til at lære en masse om kommunikation og design.
Viden, som du vil skulle sætte i praktisk anvendelse, når du skal udvikle forskellige designkoncepter eller medieindhold, og når du skal udvikle og designe digitale og fysiske produkter som fx. hjemmesider, videoindslag, brochurer og boliginventar. 

Fag

Studieretningsfag

Kommunikation/It A
Design B

Obligatoriske fag

Dansk A
Teknikfag A
Engelsk B
Fysik B
Kemi B
Matematik B
Teknologi B
Idéhistorie B
Biologi C
Samfundsfag C

Valgfag

Matematik A
Fysik A
Kemi A
Teknologi A
Engelsk A
Samfundsfag B
Spansk B
Programmering C
Astronomi C
Innovation C
Psykologi C
Tysk C
Fransk C
Markedskommunikation C
International teknologi- og kultur C
Kulturforståelse C
Finansiering C
Musik- og lydproduktion C

Fagene design og teknologi

Fagene, der bærer studieretningen, er design og teknologi. Undervisningen tilrettelægges som virkelighedsnære projektforløb, hvor projektplanlægning, evaluering og styring er afgørende for sikker og succesfuld fremdrift. Som elev kommer du til at trække på al den viden, du opnår i alle fagene på Teknisk Gymnasium og den inspiration, du får på messer, ekskursioner og virksomhedsbesøg. 

På Teknisk Gymnasium Thisted har tidligere elever blandt andre arbejdet med følgende teknologier:

  • GPS- og overvågningsteknologier
  • Batteri- og styringsteknologier
  • Produktions- og udviklingsteknologier
  • Energi- og miljøteknologier
  • Teknologier inden for vinge- og aerodynamik
  • Teknologier inden for design og produktion af tekstiler/møbler/husholdningsmaskiner
  • Kommunikations- og medieteknologier

Mål og indhold for de enkelte fag

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se mål og indhold for de enkelte fag på denne studieretning.

 

Faktaboks

Varighed

3 år


Adgangsgivende

Videregående uddannelser


Ansøgningsfrist

1. marts


Adgangskrav

Bestået 9. kl.

Kent Kjær Urup Hansen
Kent Kjær Urup Hansen
Uddannelseschef
Teknisk Gymnasium Thisted
Tlf: 99 19 19 19

Om os

Teknisk Gymnasium Thisted er Nordvestjyllands naturvidenskabelige gymnasium.
Vi udbyder otte spændende linjer inden for bl.a. naturvidenskab, computervidenskab, sundhed og innovation.

Kontakt

Teknisk Gymnasium Thisted
Lerpyttervej 54
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19