Vælg din uddannelse
Teknisk Gymnasium Thisted
MENU
10. klasse - brobygning Teknisk Gymnasium Thisted

10. klasse - brobygning Teknisk Gymnasium Thisted

Formål:            

Vælger du at besøge Teknisk Gymnasium i din brobygning, vil du komme til at arbejde med mange af de fag, der er centrale for HTX, således at du får en indsigt i, hvad Teknisk Gymnasium kan tilbyde dig, og hvilke forudsætninger, du skal have for at komme ind.

Her på Teknisk Gymnasium Thisted tilbyder vi 3-årig studieforberedende og almendannende gymnasial ungdomsuddannelse med særlig fokus på naturvidenskab og ny teknologi. Uddannelsen forbereder dig til videregående uddannelser inden for eksempelvis medicin, datalogi, ingeniørstudier, arkitektur og design og mange andre uddannelser.

Dit brobygningsforløb hos os vil også bære præg af det. Under brobygningsforløbet vil du stifte bekendtskab med de fag og arbejdsformer, der er centrale for Teknisk Gymnasium.

Fagområderne som du vil skulle arbejde med er inden for fysik, kemi, bioteknologi, teknologi, programmering og design. Her vil du komme til at prøve 3D print, programmering af robotter, design af huse, fremstilling af is og meget andet.

Herudover vil du også høre om fag vi har på HTX og de studielinjer, som vi udbyder inden for Science, Technology og Digital Development, og hvordan eleverne oplever, det er at gå på HTX.

Indhold:           

Vi tilbyder et todagsforløb og et tredagsforløb. På hvert forløb starter I den første dag med rundstykker, og I afslutter forløbet den sidste dag med pizza sammen med de undervisere, I har haft under forløbet.

Gennem forløbene vil du komme til at arbejde med 3D print, DNA forsøg, programmering af robotter, design af huse og andre spændende ting. Under forløbet vil du blive undervist af vores undervisere, samt vores 2.g og 3.g elever.

Forløbene og fagene afspejler de arbejdsformer, og det teoretiske og faglige fokus, vi har på HTX.

Du vil også få mulighed for at snakke med undervisere og nuværende elever om dagligdagen på Teknisk Gymnasium.

Mødetid: kl 8.00

Du sørger selv for transport, hvis intet andet er aftalt

Skolen har en kantine; men du er velkommen til at tage madpakke med.

Du skal medbringe skoletaske, skriveredskaber og lommeregner. Hvis du har en bærbar pc, må du meget gerne medbringe den.

Sted: Lerpyttervej 54, 7700 Thisted

Oversigt over forløb:

Vælger du et todagsforløb, vil dit program se således ud:

Vælger du et tredagsforløb, vil dit program se således ud:

Fagene:

Kemi og Proces: her skal I lave is, og lærer om iskrystaller og om hvordan ismassen går fra flydende til fast form.

Bioteknologi: I bioteknologi skal I prøve at lave DNA-udtræk af tomater og se på cellestrukturer.

Fysik og Teknik: Her skal I skyde med kanoner og konkurrere om, hvem der er bedst til at ramme plet.

Arkitektur og Design: Her skal I til at designe huse, og konkurrere om det bedste design.

Teknologi og Innovation: Her kommer I til at arbejde med 3D print og udvikling af produkter.

Programmering: Her skal I programmere små robotter og få dem til at følge en bane.

Om Teknisk Gymnasium:

På Teknisk Gymnasium udvikler vi elevernes evner til at forholde sig reflekterende og kritisk til deres omverden. Vi udbyder studieretninger inden for sundhedsvidenskab, naturvidenskab, innovation, design og programmering, og vi arbejder vi inden for de enkelte studieretninger med naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige, kulturelle, teknologiske, æstetiske og samfundsvidenskabelige områder og problemstillinger.

I løbet af skoletiden på Teknisk Gymnasium stifter eleverne bekendtskab med en lang række fag, herunder blandt andet matematik, fysik, kemi, biologi, dansk, engelsk, samfundsfag, teknologi, teknik, kommunikation & IT og teknologihistorie eller idéhistorie, samt andre fag, som vil være afhængige af, hvilken studieretning, der er valgt.

På Teknisk Gymnasium arbejder vi ofte med projekter, hvor eleverne skal inddrage deres viden og færdigheder fra flere fag. Arbejdsformerne styrker elevernes evner til initiativ, kreativitet og selvstændighed, ligesom eleverne gennem projekterne lærer at samarbejde med andre og fordybe i sammenhænge på tværs af de enkelte fag.

Herudover arbejder vi også med nye teknologier, og som elev på Teknisk Gymnasium vil du komme til at arbejde med 3D Print, robotter, Virtuel Reality, 3D tegning, DNA analyse, GMO forsøg, Solceller og bæredygtig energi og en masser andre spændende forsøg og projektforløb.

 

Om os

Teknisk Gymnasium Thisted er Nordvestjyllands naturvidenskabelige gymnasium.
Vi udbyder otte spændende linjer inden for bl.a. naturvidenskab, computervidenskab, sundhed og innovation.

Kontakt

Teknisk Gymnasium Thisted
Lerpyttervej 54
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19