Vælg din uddannelse
Teknisk Gymnasium Thisted
MENU
9. klasse - brobygning Teknisk Gymnasium Thisted

9. klasse - brobygning Teknisk Gymnasium Thisted

Formål:

Teknisk Gymnasium Thisted tilbyder en 3-årig studieforberedende og almen dannende gymnasial ungdomsuddannelse med særlig fokus på naturvidenskab og ny teknologi. Uddannelsen forbereder dig til videregående uddannelser inden for eksempelvis medicin, datalogi, ingeniørstudier, arkitektur og design og mange andre uddannelser.

På Teknisk Gymnasium udvikler vi dine evner til at forholde dig reflekterende og kritisk til din omverden Vi udbyder studieretninger inden for sundhedsvidenskab, naturvidenskab, Innovation, Design og programmering og vi arbejder vi inden for de enkelte studieretninger med naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige, kulturelle, teknologiske og samfundsvidenskabelige områder og problemstillinger.

Herudover arbejder vi også med nye teknologier, og som elev på Teknisk Gymnasium vil du komme til at arbejde med 3D Print, robotter, Virtuel Reality, 3D tegning, DNA analyse, GMO forsøg, Solceller og bæredygtig energi og en masser andre spændende forsøg.

Indhold:

I løbet af skoletiden på Teknisk Gymnasium stifter eleverne bekendtskab med en lang række fag, herunder blandt andet matematik, fysik, kemi, biologi, dansk, engelsk, samfundsfag, teknologi, teknik, kommunikation & IT og teknologihistorie eller idéhistorie, samt andre fag som vil være afhængige af, hvilken studieretning der er valgt.

Gennem skoletiden på Teknisk Gymnasium arbejdes der ofte med projekter, hvor eleverne skal inddrage deres viden og færdigheder fra flere fag. Arbejdsformerne på Teknisk Gymnasium styrker elevernes evner til initiativ, kreativitet og selvstændighed, ligesom eleverne gennem projekterne lærer at samarbejde med andre og fordybe i sammenhænge på tværs af de enkelte fag.

Under brobygningsforløbet vil du stifte bekendtskab med de fag og arbejdsformer, der er centrale for Teknisk Gymnasium og de studieretninger, som vi har på HTX. Du vil også få mulighed for at snakke med undervisere og nuværende elever om dagligdagen på Teknisk Gymnasium.

Om os

Teknisk Gymnasium Thisted er Nordvestjyllands naturvidenskabelige gymnasium.
Vi udbyder otte spændende linjer inden for bl.a. naturvidenskab, computervidenskab, sundhed og innovation.

Kontakt

Teknisk Gymnasium Thisted
Lerpyttervej 54
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19