Vælg din afdeling
Teknisk Gymnasium Thisted
MENU
Brobygning

Brobygning

Går du i 8., 9. eller 10. klasse og overvejer, om Teknisk Gymnasium Thisted kan være et gymnasium for dig, så kan du melde dig til vores introkursus eller brobygning.

Går du i 8., 9. eller 10. klasse, er der mulighed for at komme på introkursus eller brobygning på Teknisk Gymnasium Thisted.

8. klasse

Alle elever i 8. klasse har mulighed for at komme på et introduktionskursus. Kurset varer typisk 1 - 2 dage, hvor du får snuset til livet som elev på et teknisk gymnasium.

9. klasse

Alle elever i 9. klasse, der har lyst til at opleve dagligdagen og undervisningen på Teknisk Gymnasium Thisted har mulighed for at deltage i vores brobygningsforløb. Under dit besøg får du mulighed for at møde både undervisere og elever, som vil fortælle om studieretningerne på htx, fester, lektier, krav, fag osv.

Brobygningsforløb for 9. klasses elever varer en uge.

10. klasse

Brobygningsforløbet i 10. klasse er obligatorisk. Når du deltager i brobygning på Teknisk Gymnasium Thisted, får du et godt indblik i, hvordan dagligdagen og undervisningen er på et teknisk gymnasium. Du får mulighed for både at tale med elever og lærere, så du får svar på eventuelle spørgsmål om lektier, fester, fag, opgaver osv.

Brobygningsforløb for 10. klasses elever varer en uge.

Når du besøger Teknisk Gymnasium Thisted

Når du besøger Teknisk Gymnasium Thisted, vil du opleve, at vi arbejder mere anvendelsesorienteret end på andre gymnasiale uddannelser. Dvs. vi bruger meget tid på at teste, om den teori, vi arbejder med i klasseværelset, nu også holder i virkeligheden. Vi arbejder derfor både meget projektorienteret og i grupper.

Den første dag på dit introkursus/brobygningsforløb udleverer vi et skema til dig, som viser hvilke fag, du skal have gennem hele dit forløb på Teknisk Gymnasium Thisted. Skemaet minder meget om det, 1. årseleverne har, så du kommer bl.a. til at stifte bekendtskab med fag som: Teknologi, fysik, IT og kommunikation, kemi, biologi, matematik, dansk, engelsk og samfundsfag.  

Tilmelding

Al tilmelding til introkurser og brobygning sker via den UU-vejleder, der er tilknyttet din skole.

Om os

Teknisk Gymnasium Thisted er Nordvestjyllands naturvidenskabelige gymnasium.
Vi udbyder seks spændende linjer inden for bl.a. naturvidenskab, sundhed, produktdesign og idræt.

Kontakt

Teknisk Gymnasium Thisted
Lerpyttervej 54
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19