Vælg din afdeling
Teknisk Gymnasium Thisted
MENU
Optagelse og ansøgning

Optagelse og ansøgning

Sådan bliver du optaget på Teknisk Gymnasium Thisted.

Er du folkeskoleelev eller har du en erhvervsuddannelse – læs hvordan du bliver optaget på Teknisk Gymnasium Thisted.

For at blive optaget på Teknisk Gymnasium Thisted skal du først og fremmest:

  • Have afsluttet 9. klasse i folkeskolen.
  • Have søgt om optagelse på HTX i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
  • Have aflagt en prøve i 2. fremmedsprog.

Derudover skal du være erklæret uddannelsesparat. Hvis du ikke er blevet erklæret uddannelsesparat, men gerne vil på Teknisk Gymnasium Thisted alligevel, indkalder vi dig en samtale.

Mangler du evt. en eller flere af de obligatoriske afgangsprøver, skal du til optagelsesprøve på Teknisk Gymnasium Thisted. Optagelsesprøven består af delprøver i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

For elever med en erhvervsuddannelse

Har du gennemført mindst 20 uger af en erhvervsuddannelse, har du krav på optagelse på Teknisk Gymnasium Thisted, hvis du:

  • Er erklæret studieparat og
  • Hvis uddannelseslederen på din erhvervsuddannelse mener, at du i tilstrækkeligt omfang har gennemført undervisning, der svarer til det gymnasiale niveau i dansk, matematik og engelsk.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen til det tekniske gymnasium er altid d. 1. marts. Senest d. 1. juni samme år får du svar på, om du er optaget på uddannelsen. Undervisningen begynder herefter i august.

For dig, der går i grundskole

Før du søger om optagelse på Teknisk Gymnasium Thisted, skal du have udfyldt en uddannelsesplan. Hvis du går i 9. eller 10. klasse, vil en vejleder på din skole hjælpe dig med at lave den. Vejlederen kan også hjælpe dig med at søge ind via optagelse.dk.

For dig, der ikke går i skole

Hvis du er gået ud af skolen og ønsker at søge om optagelse på Teknisk Gymnasium Thisted, kan du finde ansøgningsskema på optagelse.dk.

Vi skal have din ansøgning senest d. 1. marts det år, du vil starte.

Når du er blevet optaget på Teknisk Gymnasium Thisted, er du klar til skolestart i august.

Om os

Teknisk Gymnasium Thisted er Nordvestjyllands naturvidenskabelige gymnasium.
Vi udbyder seks spændende linjer inden for bl.a. naturvidenskab, sundhed, produktdesign og idræt.

Kontakt

Teknisk Gymnasium Thisted
Lerpyttervej 54
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19