Vælg din uddannelse
Teknisk Gymnasium Thisted
MENU

Studiecoach

Brug studiecoachen - det er dig, det handler om.

Studiecoachen kan hjælpe dig med det, der fylder i dine tanker.
Hos studiecoachen på Teknisk Gymnasium Thisted kan du altid komme til en samtale, hvis du har behov for vejledning eller brug for støtte i din hverdag.

Tavshedspligt

Studiecoachen har tavshedspligt, hvilket betyder, at jeres samtaler er fortrolige.

Det er vigtigt for os, at du trivedes og kommer godt igennem din uddannelse på htx. Derfor følger studiecoachen, klasselærerne og ledelsen regelmæssigt op på din og klassens trivsel, ligesom vi følger op på fravær og forsømmelse i forbindelse med aflevering og lektielæsning.

Anden støtte

Har du brug for anden støtte eksempelvis med planlægningen af hverdagen eller søgning af en IT-rygsæk, kan studiecoachen også hjælpe med dette.

Thure Busk Harrington
Thure Busk Harrington
Tlf: 99 19 19 19

Om os

Teknisk Gymnasium Thisted er Nordvestjyllands naturvidenskabelige gymnasium.
Vi udbyder otte spændende linjer inden for bl.a. naturvidenskab, computervidenskab, sundhed og innovation.

Kontakt

Teknisk Gymnasium Thisted
Lerpyttervej 54
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19