Vælg din uddannelse
Thisted Handelsgymnasium
MENU
Linjer på HHX

Linjer på HHX

Du kan vælge mellem 7 linjer inden for 2 hovedområder på HHX.

Sådan er HHX opbygget

I grundforløbet bliver du undervist i de obligatoriske fag dansk, engelsk, matematik og samfundsfag. Derudover skal du arbejde med 2 studieområder, som er tværfaglige forløb, hvor du lærer at arbejde med forskellige teorier og metoder inden for det virksomhedsøkonomiske og det kulturelt sproglige felt - fagområder som alle er vigtige i HHX-uddannelsen.

Du afslutter dit grundforløb på HHX med en individuel opgave og en intern eksamen.

Linjer på Thisted Handelsgymnasium

Når du har afsluttet dit grundforløb på HHX, fortsætter du på den linje, du har valgt.

På Thisted Handelsgymnasium kan du vælge linje inden for 2 overordnede hovedområder:

  • Sprog og Kultur
  • Økonomi og Marked

Under de 2 hovedområder er der 7 linjer, som du kan vælge mellem:

En linje på HHX består af 2 studieretningsfag, en række obligatoriske fag, samt 1-3 valgfag eller niveauløft.

Optagelse

Du søger om optagelse på en af Thisted Handelsgymnasiums studielinjer og linjer på www.optagelse.dk.

Er du i tvivl om krav og optagelsesprocedurer, kan du læse mere under Start på HHX.

Om os

På Thisted Handelsgymnasium vil du opleve en varieret og spændende undervisning, ekskursioner, studietur, gruppearbejde, casearbejde og udarbejdelse af projekter.

Kontakt

Thisted Handelsgymnasium
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19