Vælg din uddannelse
Thisted Handelsgymnasium
MENU
Idrætslinje (Økonomi og Marked)

Idrætslinje (Økonomi og Marked)

På idrætslinjen på Sports College EUC Nordvest kan du udleve din idrætsdrøm, imens du tager en gymnasial uddannelse.

 

På Idrætslinjen er studieretningsfagene virksomhedsøkonomi A og International økonomi A. Du får en bred indsigt i økonomiske og matematiske teorier og metoder, og du tilegner dig kompetencerne til at anvende økonomiske og matematiske værktøjer til at analysere og vurdere virksomhedens økonomiske og finansielle problemstillinger.

Under uddannelsen opnår du forståelse for de mange problemstillinger, en virksomhed står over for i forbindelse med dens etablering og løbende drift – og vi giver dig et solidt grundlag for at arbejde målrettet med disse. Vi kombinerer desuden undervisningen med virksomhedsbesøg, ekskursioner og studieture med finansielle og økonomiske temaer, hvor du stifter bekendtskab med teorierne i praksis.

Se mere i vores særskilte brochure for Sportscollege EUC Nordvest, som du kan hente på hjemmesiden.

Fag

Studieretningsfag

International Økonomi A
Virksomhedsøkonomi A

Obligatoriske fag

Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Matematik B
Historie B
Erhvervsjura C
Samfundsfag C
Informatik C

2. fremmedsprog

Tysk B

Valgfag

Matematik A
Tysk A
Afsætning A
Erhvervsjura B
Informatik B
Innovation C
Psykologi C
Finansiering C
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C

Mål og indhold for de enkelte fag

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se mål og indhold for de enkelte fag på denne studieretning.

Varighed

3 år


Adgangskrav

Bestået 9. kl.


Ansøgningsfrist

1. marts


Kontakt

Tlf. nr.: 99 19 19 19

Kenny Thomsen
Kenny Thomsen
Vicedirektør
Uddannelseschef for HHX
Tlf: 99 19 19 19

Om os

På Thisted Handelsgymnasium vil du opleve en varieret og spændende undervisning, ekskursioner, studietur, gruppearbejde, casearbejde og udarbejdelse af projekter.

Kontakt

Thisted Handelsgymnasium
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19