Vælg din uddannelse
Thisted Handelsgymnasium
MENU
Sproglig linje (Sprog og Kultur)

Sproglig linje (Sprog og Kultur)

Hello, Bonjour, Hola, Guten Tag! Sprog åbner døre og sætter dig i stand til at agere i en globaliseret verden, hvor evnen til at kunne kommunikere med andre mennesker og udveksle informationer på mere end ét sprog er vigtige kompetencer.


Den sproglige linje henvender sig til dig, der kan lide at arbejde med sprog og kommunikation, og som er internationalt og kulturelt orienteret.

Du bliver på den sproglige linje dygtig til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på tre sprog, som på længere sigt giver dig gode muligheder for at studere og arbejde internationalt. For hvert nyt sprog, du lærer, får du større og mere dybdegående indsigt i verden omkring dig, og du vil opleve, hvordan dét at lære et sprog, gør tilegnelsen af nye sprog sjovere og nemmere.

Du fortsætter med engelsk samt dit andet fremmedsprog og går i gang med at lære endnu et sprog.

Tværkulturelle kvalifikationer og gode sprogkundskaber gør dig attraktiv i mange jobfunktioner. Erhvervslivet efterspørger sprogkyndige medarbejdere, og med gode sprogkundskaber kan hele verden blive din arbejdsplads.

I 2.g vil der være en sprogrejse til f.eks. Spanien eller Tyskland.

Fag

Studieretningsfag

Spansk/Fransk/Italiensk A
Tysk A/B/C

Obligatoriske fag

Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Virksomhedsøkonomi B
International økonomi B
Matematik C
Historie B
Erhvervsjura C
Samfundsfag C
Informatik C

Valgfag

Matematik B/A
Afsætning A
International Økonomi A
Virksomhedsøkonomi A
Erhvervsjura B
Informatik B
Innovation C
Psykologi C
Finansiering C
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C

Mål og indhold for de enkelte fag

Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se mål og indhold for de enkelte fag på denne studieretning.

Faktaboks

Varighed

3 år


Adgangskrav

Bestået 9. kl.


Ansøgningsfrist

1. marts


Kontakt

Tlf. nr.: 99 19 19 19

Kenny Thomsen
Kenny Thomsen
Vicedirektør
Uddannelseschef for HHX
Tlf: 99 19 19 19

Om os

På Thisted Handelsgymnasium vil du opleve en varieret og spændende undervisning, ekskursioner, studietur, gruppearbejde, casearbejde og udarbejdelse af projekter.

Kontakt

Thisted Handelsgymnasium
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19