Vælg din afdeling
Thisted Handelsgymnasium
MENU
Optagelse og ansøgning

Optagelse og ansøgning

Sådan bliver du optaget på Thisted Handelsgymnasium

For at blive optaget på Thisted Handelsgymnasium skal du:

  • Have afsluttet 9. klasse i folkeskolen.
  • Have søgt om optagelse på hhx i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver.
  • Have aflagt en prøve i 2. fremmedsprog.

Du skal desuden være erklæret uddannelsesparat. Hvis du ikke er blevet erklæret uddannelsesparat, indkalder vi dig en samtale.

Hvis du mangler en eller flere af de obligatoriske afgangsprøver, skal du også til optagelsesprøve. Optagelsesprøven på HHX består af delprøver i dansk, engelsk og matematik.

For elever med en erhvervsuddannelse

Hvis du har gennemført mindst 20 uger af en erhvervsuddannelse, er erklæret uddannelsesparat, og hvis lederen på din erhvervsuddannelse mener, at du i tilstrækkeligt omfang har gennemført undervisning på gymnasialt niveau i dansk, matematik og engelsk, har du krav på optagelse på et handelsgymnasium.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Husk at du skal have en uddannelsesplan, at du skal søge optagelse på optagelse.dk og at fristen er 1. marts.
Senest d. 1. juni får du svar på, om du er optaget på Thisted Handelsgymnasium. 

Hvis du går i 9. eller 10. klasse, kan din UU-vejleder på din skole hjælpe dig at lave din uddannelsesplan. UU-vejlederen kan også hjælpe dig med at udfylde ansøgningen. 

For dig, der har afsluttet grundskolen

Hvis du er gået ud af skolen og ønsker at søge om optagelse på Thisted Handelsgymnasium, skal du tilmelde dig på optagelse.dk.

Vi skal have din ansøgning senest d. 1. marts.
Når du er blevet optaget på Thisted Handelsgymnasium, er du klar til skolestart i august.

Vi starter nye hold i august

Husk at ansøgningsfristen er 1. marts.

Om os

På Thisted Handelsgymnasium vil du opleve en varieret og spændende undervisning, ekskursioner, studietur, gruppearbejde, casearbejde og udarbejdelse af projekter.

Kontakt

Thisted Handelsgymnasium
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19