Vælg din afdeling
EUC Nordvest
MENU

Indsatsområder ML

Indsatsområder til at sikre kvaliteten i undervisningen på Morsø Landbrugsskole


Kvalitetssystem
- Læs her om kvalitetssystemet  til udvikling af Morsø Landbrugsskole og om de formelle krav til kvalitetssikring, -udvikling og offentliggørelse.

Pædagogisk udgangspunkt
- Læs her "Pædagogisk ramme for erhvervsuddannelserne", der beskriver de holdninger og værdier, som gerne skulle kendetegne undervisningssituationen og lærer/elev-relationen på Morsø Landbrugsskole. 

Lokale undervisningsplaner 
- De lokale undervisningsplaner er beskrivelser af, hvordan EUC Nordvest omsætter gældende bekendtgørelser for uddannelser til praktisk undervisning.
- De lokale undervisningsplaner er godkendt af de lokale uddannelsesudvalg.
- Læs her lokale undervisningsplaner  

Eksamensreglement og eksamenshåndbog
Læs her eksamensreglement EUD Teknisk, som er en kort beskrivelse af de vigtigste love og r
egler vedr. prøver og eksamen på Morsø Landbrugsskole.

- Læs her Eksamenshåndbog EUD Teknisk, som er en beskrivelse af de love og regler, der er vedr. bedømmelse/eksaminering af eleven på Morsø Landbrugsskole.

 

Læsevejledning
- Formålet med læsevejledning er at gennemføre en koordineret og effektiv indsats for elever med læsevanskeligheder, sådan at læsevanskelighederne ikke er en hindring for at gennemføre en erhvervsuddannelse.
- Læsehandlingsplanen er et led i skolens øvrige handlingsplaner for øget gennemførelse.

- Se læsehandlingsplan 2015
- Se læsevejlederens funktioner

Handleplan for øget gennemførelse
- Læs her Handleplan for øget gennemførelse 

 

Selvevaluering og opfølgningsplan
- Læs her opfølgningsplan

 

 

Job

Vil du arbejde hos EUC Nordvest? Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning eller se, om der er en ledig stilling, der passer til dig.

Job på EUC Nordvest

 

Kontakt

Receptionens åbningstider er:
Mandag - torsdag fra kl. 7.30 - 15.30
Fredag fra kl. 7.30 - 14.00
Hovednummer: 99 19 19 19

Find adresser her