Vælg din afdeling
EUC Nordvest
MENU

Indsatsområder

Indsatsområder til at sikre kvaliteten i undervisningen på Tekniske Erhvervsuddannelser

Kvalitetssystem
- Læs her om kvalitetssystemet  til udvikling af de Tekniske Erhvervsudannelser og om de formelle krav til kvalitetssikring, -udvikling og offentliggørelse.

Pædagogisk udgangspunkt
- Læs her "Pædagogisk ramme for erhvervsuddannelserne", der beskriver de holdninger og værdier, som gerne skulle kendetegne undervisningssituationen og lærer/elev-relationen på Tekniske Erhvervsudannelser. 


Talentspor
-
Læs her om "Talentspor på EUC Nordvest"

 

Lokale undervisningsplaner 
- De lokale undervisningsplaner er beskrivelser af, hvordan EUC Nordvest omsætter gældende bekendtgørelser for uddannelser til praktisk undervisning.
- De lokale undervisningsplaner er godkendt af de lokale uddannelsesudvalg.
- Læs her de lokale undervisningsplaner 


Rusmiddelpolitik
- Læs her om den Fælles rusmiddelpolitik på skoler i Thisted Kommune

Samarbejdsaftaler
-
På uddannelsesområder, hvor der er få elever eller hvor vi ikke kan færdiggøre en uddannelse, har vi indgået samarbejdsaftaler med andre skoler.
- Læs her om aktuelle samarbejdsaftaler.

 

Eksamensreglement og eksamenshåndbog
- Læs her eksamensreglement EUD Teknisk, som er en kort beskrivelse af de vigtigste love og r
egler vedr. prøver og eksamen på de Tekniske Erhvervsuddannelser.

- Læs her Eksamenshåndbog EUD Teknisk, som er en beskrivelse af de love og regler der er vedr. bedømmelse/eksaminering af eleven på de Tekniske Erhvervsudannelser.

 

Læsevejledning
- Formålet med læsevejledning er at gennemføre en koordineret og effektiv indsats for elever med læsevanskeligheder, sådan at læsevanskelighederne ikke er en hindring for at gennemføre en erhvervsuddannelse.
- Læsehandlingsplanen er et led i skolens øvrige handlingsplaner for øget gennemførelse.

- Se læsehandlingsplan 2016
- Se læsevejlederens funktioner

 

Handleplan for øget gennemførelse
- Læs her Handleplan for øget gennemførelse

 

Selvevaluering og opfølgningsplaner
- Læs her opfølgningsplaner EUD Teknisk

 

 

Job

Vil du arbejde hos EUC Nordvest? Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning eller se, om der er en ledig stilling, der passer til dig.

Job på EUC Nordvest

 

Kontakt

Receptionens åbningstider er:
Mandag - torsdag fra kl. 7.30 - 15.30
Fredag fra kl. 7.30 - 14.00
Hovednummer: 99 19 19 19

Find adresser her