Det studiekompetencegivende forløb

1920 VBC 2017 85 1

I det studiekompetencegivende forløb, som er af ét års varighed, får du en grundlæggende viden om administration og økonomi. Du lærer også om kontakt med kunder, service og hvordan du arbejder med tekstbehandling, regneark, databaser og andre it-programmer. I det studiekompetencegivende år, skal du have følgende fag på gymnasialt niveau:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Informatik B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Samfundssag B
  • Afsætning B
  • Valgfag (Tysk C eller Kulturforståelse C)

Du skal i løbet af det studiekompetencegivende forløb også udarbejde et erhvervsområdeprojekt. Forløbet afsluttes med en række prøver, der giver dig bevis for EUX 1. del.