GRUND[-]FORLØB 1

GF1 er et 20 ugers introforløb, som giver dig alle forudsætninger for at kunne gå direkte videre på den erhvervsuddannelse, du drømmer om. Det er et forløb, hvor vi arbejder med spændende projekter i både teori og praksis, hvor du får indblik i de forskellige uddannelser inden for den valgte fagretning, og hvor du får undervisning i både dansk, matematik og erhvervsfag.

EUC Nordvest 3 02118

DET SOCIALE LIv

Som GF1-elev på EUC Nordvest bliver du en del af et fedt studiemiljø med masser af liv og aktivitet. Vi har samlet alle vores GF1-elever i én og samme afdeling, hvilket gør det nemt at arrangere tværfaglige undervisningsforløb og -projekter, fælles ekskursioner, lektiehjælp, fællessamlinger, fredagscaféer og fester.

GF1-afdelingen er centralt placeret i Thisteds uddannelsescampus, hvor også de øvrige elever fra erhvervsuddannelserne samt eleverne fra HHX, HTX, STX, HF og SOSU har sin daglige gang. Der er således rig mulighed for at du kan mødes med dine kammerater, uanset om I har valgt den samme uddannelse eller ej.

EUC Nordvest 3 01946