Varighed

4,5 - 5,5 år

Opstart

16. januar 2023

Økonomi

SU og elevløn

Adgangskrav

Bestået 9. eller 10. klasse med min. 02 i dansk og matematik.

Skoleoplæring

Mulighed for skoleoplæring via samarbejdsskole

EUX

Vi tilbyder EUX på GF1 og GF2

UDDANNELSEN

På Elektronik og Svagstrømuddannelsen finder du alle os, der slår flikflak, når vi får fingrene i nye teknologier. Os der kan holde gang i essentielle elektroniske systemer på hospitaler, og os der kan installere komplekse kommunikations- og overvågningssystemer med den ene hånd bundet fast på ryggen.

På uddannelsen til fagtekniker får du en grundlæggende viden om den teknik, der ligger bag elektronisk udstyr af forskellig art. Du lærer om informationsteknologi, udstyr til måling og overvågning, og du lærer om fejlfinding og reparation på radio, tv, computer og telefoner m.m.

Det er en uddannelse, der kræver teknisk indsigt, et godt øje for detaljer, sans for IT og programmering samt gode matematik- og engelskkundskaber.

GF+

Er det flere år siden, at du sidst har siddet på skolebænken? Er du i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse, der er det bedste match for dig? Og/eller har du behov for at få finpudset dine kompetencer, inden du kaster dig ud i en ny uddannelse? Så er GF+ et rigtig godt sted at starte.

GF+ er et introforløb af 10 ugers varighed, der giver dig et godt indblik i de mange muligheder inden for erhvervsuddannelserne. Her får du mulighed for at få afprøvet dine interesser og evner inden for en udvalgt fagretning, få genopfrisket velkendte skolefag som dansk og matematik samt blive introduceret til relevante erhvervsfag som for eksempel arbejdspladskultur,  faglig kommunikation og praktikpladssøgning. Alt sammen noget, der klæder dig rigtig godt på til en god start på din erhvervsuddannelse.

Du kan vælge mellem følgende fagretninger på GF+:

 • Teknologi, Byggeri og Transport
 • Nordic Food College (Morsø Landbrugsskole og Culinary)
 • Business

Der er ingen afsluttende eksamen, men alle fagretninger afsluttes med en personlig samtale og vejledning, der skal sikre, at du kommer videre på det Grundforløb 2, der er relevant for dig.

GF1

Grundforløb 1 (GF1) er et introducerende forløb af 20 ugers varighed. Her får du lov til at snuse til flere fagområder inden for fagretningen ’Strøm og IT’, så du er bedst muligt rustet til at foretage dit endelige uddannelsesvalg. Du bliver introduceret til uddannelserne elektriker, fagtekniker, it-supporter samt datatekniker, og du kommer til at lære om uddannelserne i både teori og praksis. Dermed bliver du klædt godt på til at kunne vurdere, hvilken sti inden for Strøm og IT, der er den rette for netop dig.

Du kan tage GF1 i Thisted.

GF2

Grundforløb 2 (GF2) er et grundforløb af 20 ugers varighed målrettet den uddannelse, du har valgt. På GF2 på Elektronik og Svagstrømuddannelsen får du den grundlæggende oplæring i faget, så du er godt rustet til at skulle i lære på hovedforløbet. Undervisningen veksler mellem teori og praksis, og du vil blandt andet skulle lære om lodning, fejlfinding på LAN-netværk, opsætning af svitche og routere m.m., målinger på komponenter og elektroniske kredsløb, ligesom du naturligvis får en grundig introduktion til de værktøjer, du skal bruge til fejlfinding og reparation. Herudover får du fagene dansk, fysik, matematik og engelsk.

Du kan tage GF2 i Thisted.

Hovedforløb

Så er det nu, det for alvor bliver sjovt. Det er nemlig nu, du skal vælge dén retning, du gerne vil specialisere dig i inden for faget. Du kan vælge mellem følgende specialer:

 • Elektronikfagtekniker
 • Radio-/TV-fagtekniker
 • Medicotekniker
 • Elektronikudviklingstekniker

EUC Nordvest udbyder ikke hovedforløb på Elektronik og Svagstrømuddannelsen, så du skal færdiggøre den sidste del af din uddannelse på en anden skole. Hvis du vil vide mere om, hvad de fire specialer indeholder, skal du derfor søge information om det på den skole, du ønsker at færdiggøre din uddannelse på. Vi kan dog godt afsløre så meget, som at uanset hvilken skole du vælger, så vil dit hovedforløb komme til at veksle mellem oplæringsophold på din læreplads og skoleophold, så du kommer i dybden med dit fag i både teori og praksis.

Uddannelsens opbygning

En erhvervsuddannelse består af to grundforløb og ét eller flere hovedforløb. Grundforløbene foregår primært på erhvervsskolen, mens hovedforløbene veksler mellem virksomhedspraktik og skoleophold. Størstedelen af dit hovedforløb tilbringer du dog i virksomhedspraktik.

Hvor lang tid din uddannelse samlet set tager afhænger af dit valg af uddannelse, trin og speciale, samt om du starter din uddannelse på GF1 eller GF2.

EUX

Vil du gerne sparke døren ind til endnu flere fremtidsmuligheder, kan du vælge at tage din erhvervsuddannelse som EUX. Med en EUX kombinerer du din erhvervsuddannelse med en række fag på gymnasialt niveau, svarende til en HF. Det giver dig en erhvervsfaglig studentereksamen, og med dén i hus, har du virkelig stærke kort på hånden. Du vil nemlig både kunne starte direkte i job som faglært inden for din branche, og du vil kunne søge ind på en akademiuddannelse eller videregående uddannelse. Valget er dit!

Som udgangspunkt bliver din uddannelse forlænget med min. et halvt år, hvis du tager den som EUX.

Læreplads

Har du behov for hjælp til lærepladssøgningen, er det vores vejlederteam, ’Stifinderen’, du skal have fat i. Dem møder du allerede på GF1 og GF2, når du skal på kursus i lærepladssøgning. De er knivskarpe på, hvad der skal til for at få lærepladsen i hus, og de deler gerne ud af tips og idéer til dine ansøgninger, gode råd til ansættelsessamtaler og så videre. Samtidig er de supergode til at lande uddannelsesaftaler med det lokale erhvervsliv, og derfor er det også kun ganske få af vores elever, der ikke har en læreplads på hånden ved overgangen til hovedforløbet. Skulle du være så uheldig, at du ikke har fundet en læreplads ved hovedforløbets start, er der dog ingen grund til panik. Så kan du nemlig starte i skoleoplæring, indtil vi finder den helt rigtige oplæringsvirksomhed til dig.

Du kan kontakte Stifinder-teamet her.

Skoleoplæring

Skoleoplæring er for dig, der ved afslutningen af dit grundforløb endnu ikke har fundet en læreplads. Her har skolen mulighed for at tilbyde egnede elever optagelse i skoleoplæring efter ansøgning.

Skoleoplæring er en kombination af undervisning på skolen og virksomhedsforlagt oplæring, hvor du, under tilsyn fra skolen, bliver oplært i en virksomhed. Målet er naturligvis at få dig videre i en ordinær uddannelsesaftale, og derfor skal du også være lærepladssøgende under skoleoplæringen. Som udgangspunkt vil du skulle starte i skoleoplæring én måned efter, at du har  afsluttet dit grundforløb.

EUC Nordvest udbyder skoleoplæring på følgende uddannelser:

 • Klejnsmed
 • Industritekniker
 • Personvognsmekaniker
 • Tømrer
 • Murer
 • Ernæringsassistent
 • Kontoruddannelsen m. specialet ’Administration’

Er det en af de øvrige erhvervsuddannelser, du har valgt, henviser vi dig til en af vores samarbejdsskoler, så du kan starte i skoleoplæring dér. De fleste Grundforløb 2 giver adgang til skoleoplæring på en erhvervsskole.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Torben Ladefoged, leder af  skoleoplæringscenter, på telefon 30 10 65 72 eller via mail tla@eucnordvest.dk. Du kan også finde information om skoleoplæring på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk  samt på Uddannelsesguiden: www.ug.dk.

Brobygning 8. - 9. - 10. klasse

Når du er i brobygning hos Strøm og IT, får du en forsmag på, hvad man laver på elektrikeruddannelsen og på uddannelserne inden for Data og Kommunikation. Vi giver dig et indblik i, hvordan uddannelserne er opbygget, hvordan en skoledag i Strøm og IT kan se ud, samt fortæller lidt om hvad du kan forvente dig, når du i løbet af uddannelsen skal i lære i en praktikvirksomhed. Du får selvfølgelig også lov til at prøve kræfter med fagene i praksis, så i løbet af brobygningen vil du komme til at arbejde med en praksisopgave. I brobygningsforløbet i 8. klasse har vi typisk kun en enkelt dag til rådighed, så her er der tale om en relativ simpel opgave inden for el-arbejde og PC-hardware. I 9. og 10. klasse har vi flere dage til rådighed, så her bliver du måske udfordret med el-installationsarbejde, programmering og PC-hardware. Opgaverne skal give dig et indtryk af, hvordan vi arbejder med fagene i praksis, så det bliver nemmere for dig at pejle dig ind på, hvilken uddannelsesretning, der er den rette for netop dig.

 

 

Skolehjemmet

Du kan søge om en plads på skolehjemmet, hvis du er elev på:

 • En merkantil erhvervsuddannelse, en teknisk erhvervsuddannelser eller Social- og Sundhedsskolen (EUD og EUX)
 • En gymnasial uddannelse  (HHX, HTX og STX)
 • Campus10  eller FGU
 • VUC

Læs mere om skolehjemmet

Lokale undervisnings[-]planer

Grundforløb 1

Lokalundervisningsplan for EUD og EUX GF1 

Grundforløb 2

Information følger. 

Uddannelsesforløb

Det er mindre end 2 år siden, jeg gennemførte 9. eller 10. klasse (1)

Grundforløb 1 og 2 (40 uger)
Praktik
Skole
Praktik
Skole
Praktik
Skole
Praktik
Skole
Grundforløb
Skole
Praktik

Hvis det er mere end 2 år siden, du har gennemført 9. eller 10. klasse, eller er du fyldt 25 år, kan du kontakte skolens vejledere i Stifinder Vejledning. Vejlederne kan give dig mere information om, hvordan dit forløb vil se ud. 

Studiemiljø

Som elev på EUC Nordvests erhvervsuddannelser bliver du en del af et attraktivt studiemiljø. Skolen ligger centralt placeret midt i Thisteds uddannelsescampus, hvor eleverne fra både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, HHX, HTX, STX, HF og SOSU har sin daglige gang.

De mange hyggekroge og store fællesarealer giver god mulighed for, at du kan mødes med de øvrige elever på tværs af klasser, årgange og uddannelser – både til hygge i løbet af skoledagen, når der er fælles faglige og sociale arrangementer, samt når der er fredagscafé eller fest på programmet.

På flere af vores uddannelser har vi åbne værksteder, hvor du har mulighed for at arbejde med egne projekter uden for skoletid, og har du brug for hjælp til lektier og afleveringer, kan du deltage i vores lektiecafé, hvor underviserne står klar til at hjælpe med både stort og småt.

EUC Nordvest 2 08116

KARRIEREMULIGHEDER

Når du er færdigudlært kan du få job i både offentlige og private virksomheder. Det kan være, at du kommer til at slå dine folder i elektronikindustrien, eller måske bliver du elektronikfagtekniker i Forsvaret. Det kan også være, at du kommer til at arbejde med reparation af computere og kommunikationsudstyr i et privat firma, eller måske bliver det inden for sundhedsvæsenet, at dine kompetencer kommer i spil. Dine muligheder vil langt hen ad vejen afhænge af dit speciale. Generelt er efterspørgslen på fagteknikere stor, så jobudsigterne efter endt uddannelse vil formentlig være ret gode.

Du kan selvfølgelig også vælge at bruge din uddannelse som springbræt til videre uddannelse. Det kunne fx være til offshore driftsteknolog, IT-teknolog, energiteknolog eller stærkstrømsinstallatør. Der er mange muligheder.

EUC Nordvest 2 08027