Tilbage til studieretning

Studieretningsoversigt

Fag GF 1.g 2.g 3.g
Studieretningsfag
Afsætning A
Virksomhedsøkonomi
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Matematik B
International økonomi B
Historie B
Erhvervsjura C
Samfundsfag C
Informatik C
Vælg 2. fremmedsprog
Tysk B
Spansk A
Valgfag
Matematik A
International Økonomi A
Tysk A
Samfundsfag B
Erhvervsjura B
Psykologi B
Finansiering C
Markedskommunikation C
Musik C
Idræt C