Tilbage til studieretning

Studieretningsoversigt

Fag GF 1.g 2.g 3.g
Studieretningsfag
Matematik A
Virksomhedsøkonomi A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
International økonomi B
Historie B
Erhvervsjura C
Samfundsfag C
Informatik C
Tysk B (eller Spansk A)
Spansk A (eller Tysk B)
Valgfag
Afsætning A
Tysk A
International Økonomi A
Erhvervsjura B
Samfundsfag B
Psykologi B
Finansiering C
Psykologi C
Musik C
Markedskommunikation C