Vil du være global student? Sigter du mod en uddannelse i udlandet eller en karriere i en international virksomhed? Eller ønsker du en større international forståelse inden for dine studieretningsområder? Så er den internationale linje lige noget for dig.

På den internationale linje bliver du klogere på verden omkring dig, da det globale fokus er en integreret del af undervisningen. Du vil opleve en undervisning, hvor der i høj grad fokuseres på internationale forhold, og du vil få mulighed for at opleve andre lande og kulturer på tæt hold, når vi rejser på studieture i både Europa og USA.

Som elev i en international klasse får du mulighed for at deltage i tre studieture i løbet af din tid på handelsgymnasiet. Her skal du påregne en egenbetaling til dækning af udgifter til rejse, ophold og undervisning i udlandet. Deltagelse i studieturene er naturligvis frivillig.

KARRIEREMULIGHEDER

En HHX fra Fjerritslev Handelsgymnasium er din direkte adgang til en videregående uddannelse på f.eks. universitetet eller en handelshøjskole. Med en hhx-studentereksamen fra Fjerritslev Handelsgymnasium får du en gymnasial uddannelse, som giver dig direkte adgang til en videregående uddannelse. 

EUC Nordvest 2 08140
Sara Web

Der er et godt socialt miljø her – vi har det både godt sammen i klassen, men også med alle de andre elever på gymnasiet. I frikvartererne, til fredagscaféer og fester er vi jo sammen med eleverne fra de øvrige uddannelser, og det fungerer rigtig godt. Samtidig er der også mange aktivitetstilbud uden for skoletid. Man kan fx gå gratis til FG Fit, e-sport, Explorer Outdoor, mountainbike og håndbold, så der er god mulighed for at hygge sig på tværs af klasser og uddannelser både i og uden for skoletiden.

Sara, 3.g. Fjerritslev Handelsgymnasium

Optagelse og ansøgning

Husk at du skal have en uddannelsesplan, at du skal søge optagelse på optagelse.dk og at fristen er 1. marts. Senest d. 1. juni får du svar på, om du er optaget på Fjerritslev Handelsgymnasium. Hvis du går i 9. eller 10. klasse, kan din UU-vejleder på din skole hjælpe dig at lave din uddannelsesplan. UU-vejlederen kan også hjælpe dig med at udfylde ansøgningen.

Hvis du er gået ud af skolen og ønsker at søge om optagelse på Fjerritslev Handelsgymnasium, skal du tilmelde dig på optagelse.dk. Vi skal have din ansøgning senest d. 1. marts. Når du er blevet optaget på Fjerritslev Handelsgymnasium, er du klar til skolestart i august.