Tilbage til studieretning

Studieretningsoversigt

Fag GF 1.g 2.g 3.g
Studieretningsfag
Afsætning A
International økonomi A
Obligatoriske fag
Dansk A
Spansk A
Engelsk A
Matematik B
Virksomhedsøkonomi B
Tysk B
Historie B
Erhvervsjura C
Samfundsfag C
Informatik C
Valgfag
Matematik A
Tysk A
Virksomhedsøkonomi A
Erhvervsjura B
Psykologi B
Samfundsfag B
Psykologi C
Musik C
Markedskommunikation C
Finansiering C