Tilbage til studieretning

Studieretningsoversigt sproglig

Fag GF 1.g 2.g 3.g
Studieretningsfag
Spansk A
Tysk B
Vælg 2. fremmedsprog
Spansk/Fransk/Italiensk A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Virksomhedsøkonomi B
Matematik C
Historie B
Erhvervsjura C
Samfundsfag C
Informatik C
Valgfag
Matematik B/A
Tysk A
Afsætning A
Virksomhedsøkonomi A
International økonomi A
Erhvervsjura B
Kulturforståelse C
Psykologi C
Markedskommunikation C