Den internationale linje

Vil du være global student? Sigter du mod en uddannelse i udlandet eller en karriere i en international virksomhed? Eller ønsker du en større international forståelse inden for dine studieretningsområder? Så er den internationale linje lige noget for dig.

På den internationale linje bliver du klogere på verden omkring dig, da det globale fokus er en integreret del af undervisningen. Du vil opleve en undervisning, hvor der i høj grad fokuseres på internationale forhold, og du vil få mulighed for at opleve andre lande og kulturer på tæt hold, når vi rejser på studieture i både Europa og USA.

Som elev i en international klasse får du mulighed for at deltage i tre studieture i løbet af din tid på handelsgymnasiet. Her skal du påregne en egenbetaling til dækning af udgifter til rejse, ophold og undervisning i udlandet. Deltagelse i studieturene er naturligvis frivillig.

KARRIEREMULIGHEDER

En HHX fra Morsø Handelsgymnasium er din direkte adgang til en videregående uddannelse på f.eks. universitetet eller en handelshøjskole. Med en hhx-studentereksamen fra Morsø Handelsgymnasium får du en gymnasial uddannelse, som giver dig direkte adgang til en videregående uddannelse. 

EUC Nordvest 1 02489
Tobias Web

Undervisningen på HHX er meget virkelighedsnær. Man kan se med alle fag, hvad det kan bruges til, og man kan sætte det i perspektiv til de ting, der sker omkring en. Jeg synes, at underviserne er gode til at konkretisere tingene. De inddrager artikler om ting, der sker lige her og nu, så det er meget aktuelt, det vi arbejder med frem for blot gamle teorier. Samtidig får vi lov at arbejde med teorierne i praksis i forskellige virksomhedscases.

Tobias, 3.g, Morsø Handelsgymnasium

Optagelse og ansøgning

Husk at du skal have en uddannelsesplan, at du skal søge optagelse på optagelse.dk og at fristen er 1. marts. Senest d. 1. juni får du svar på, om du er optaget på Morsø Handelsgymnasium. Hvis du går i 9. eller 10. klasse, kan din UU-vejleder på din skole hjælpe dig at lave din uddannelsesplan. UU-vejlederen kan også hjælpe dig med at udfylde ansøgningen.

Hvis du er gået ud af skolen og ønsker at søge om optagelse på Morsø Handelsgymnasium, skal du tilmelde dig på optagelse.dk. Vi skal have din ansøgning senest d. 1. marts. Når du er blevet optaget på Morsø Handelsgymnasium, er du klar til skolestart i august.