Sprog og Kultur

Hello, Bonjour, Hola, Guten Tag! Sprog åbner døre og sætter dig i stand til at agere i en globaliseret verden, hvor evnen til at kunne kommunikere med andre mennesker og udveksle informationer på mere end ét sprog er vigtige kompetencer. Så er du vild med at arbejde med sprog og kommunikation, er du nysgerrig på andre kulturer, og er du generelt internationalt orienteret, ja så hører du helt klart hjemme på den sproglige linje-

På den sproglige linje bliver du skarp i at kommunikere i både tale og skrift på hele tre forskellige sprog. Det er noget, der rykker, hvis du gerne vil øge dine muligheder for senere at studere og arbejde internationalt. For hvert nyt sprog, du lærer, får du større og mere dybdegående indsigt i verden omkring dig, og samtidig vil du opleve, hvordan dét at lære et sprog, gør tilegnelsen af nye sprog både sjovere og nemmere.

EUC Nordvest 1 03043

KARRIEREMULIGHEDER

En HHX fra Morsø Handelsgymnasium er din direkte adgang til en videregående uddannelse på f.eks. universitetet eller en handelshøjskole. Med en hhx-studentereksamen fra Morsø Handelsgymnasium får du en gymnasial uddannelse, som giver dig direkte adgang til en videregående uddannelse.

EUC Nordvest 1 03118
Tobias Web

Undervisningen på HHX er meget virkelighedsnær. Man kan se med alle fag, hvad det kan bruges til, og man kan sætte det i perspektiv til de ting, der sker omkring en. Jeg synes, at underviserne er gode til at konkretisere tingene. De inddrager artikler om ting, der sker lige her og nu, så det er meget aktuelt, det vi arbejder med frem for blot gamle teorier. Samtidig får vi lov at arbejde med teorierne i praksis i forskellige virksomhedscases.

Tobias, 3.g, Morsø Handelsgymnasium

Optagelse og ansøgning

Husk at du skal have en uddannelsesplan, at du skal søge optagelse på optagelse.dk og at fristen er 1. marts. Senest d. 1. juni får du svar på, om du er optaget på Morsø Handelsgymnasium. Hvis du går i 9. eller 10. klasse, kan din UU-vejleder på din skole hjælpe dig at lave din uddannelsesplan. UU-vejlederen kan også hjælpe dig med at udfylde ansøgningen.

Hvis du er gået ud af skolen og ønsker at søge om optagelse på Morsø Handelsgymnasium, skal du tilmelde dig på optagelse.dk. Vi skal have din ansøgning senest d. 1. marts. Når du er blevet optaget på Morsø Handelsgymnasium, er du klar til skolestart i august.