Tilbage til studieretning

Studieretningsoversigt

Fag GF 1.g 2.g 3.g
Studieretningsfag
Teknologi A
Design B
Obligatoriske fag
Dansk A
Teknikfag A
Engelsk B
Fysik B
Kemi B
Matematik B
Idehistorie B
Biologi C
Samfundsfag C
Kommunikation/it C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Grundforløb i produktudvikling
Valgfag
Matematik A
Fysik A
Kemi A
Engelsk A
Spansk B
Samfundsfag B
Biologi B
Programmering C
Astronomi C
Innovation C
Psykologi C
Tysk C
Fransk C
Markedskommunikation C
International teknologi- og kultur C
Kulturforståelse C
Finansiering C
Musik- og lydproduktion C